Læserbreve

06/17/2020
Byrådet i Skanderborg kan tilsyneladende ikke blive enige om at flytte et mindeanlæg for gårdejer Anders Nielsen, Svejstrup Østergaard, fra en trafikalt håbløs placering ved landevejen mellem Ry og Skanderborg til kulturcentret Vestermølle. Selv om det er en gratis omgang for kommunen. Hverken beboere nær anlægget eller kommunen har fundet det umagen værd at vedligeholde mindesten og omgivelser.
06/15/2020
Byrådsmedlem Birte M. Andersens skriv i Østbirk Avis 12. juni – er, udover øretæver til undertegnede for at påpege fejl i hendes tidligere indlæg – del af et brev til Skanderborg Kommune. BMA vil pålægge borgmester Frands Fischer at lave et omfattende materiale om Anders Nielsen-mindeanlægget. Bl.a. skal kommunen stille med en opgørelse over de midler, jeg har skaffet fra sponsorer og en vurdering af, hvorvidt disse penge kan anvendes til reetablering af anlægget på nuværende plads.
06/14/2020
På seneste møde i Økonomiudvalget stemte Liberal Alliance, som det eneste parti, NEJ til en gebyrstigning på 30% for bekæmpelse af rotter. En afgift som bliver opkrævet borgerne via ejendomsskatterne. Og hvorfor nu dette ”oprør” over en gebyrstigning fra sølle 0,0535 promille til 0,0696 promille? Udover det faktum at stigningen på 30% er grotesk, så vil vi i LA gerne have meget mere politisk fokus på, hvilke kommunale opgaver der skal udføres af kommunen selv, og hvilke kommunale opgaver der giver mening at konkurrenceudsætte til private virksomheder.
06/13/2020
I dag taler hele verden om, hvordan man kan bekæmpe smitten. Vores statsminister Mette Frederiksen og andre politiske partier samarbejder med sundhedsvæsnet for at kæmpe imod Covid-19. De arbejder hårdt og opdaterer borgerne med informationer og retningslinjer. Der er mange andre lande som ikke kan have den samme mulighed for at bekæmpe Covid-19, det kan være pga. de ikke har de samme hygiejniske forhold, eller adgang til medicin og sundhedsvæsenet og ressourcer. I Danmark arbejder folketinget for velfærden for befolkningen, så de kan leve i fred og ro.
06/12/2020
Hver by og hver egn har sine mindesmærker og sin erindringskultur. Monumenter og mindesmærker er rejst for at fortælle samtiden og eftertiden om begivenheder og personer af særlig betydning for en egn.
06/12/2020
Mørke skyer truer de store træer i Gedveds hjerte! Kommunen og byens foreninger har lavet en studehandel, så Seminariehallen og den gamle fodboldbane m. det gamle klubhus (+ cirkuspladsen??) skal sælges, så der kan skaffes flere penge til hal 2. Men hvordan vil det så gå de grønne områder og alle de mange kæmpestore skønne grønne træer i Gedveds midtby?
06/10/2020
Det sete afhænger jo som bekendt af øjnene, der ser. Det gælder også - og måske ikke mindst - kunstværker. Ord fra et læserbrev af Svend Grønborg bestyrelsesformand i Horsens Folkeblads fond, som kommentar til to læserbreve af henholdsvis Bent Riis og Gorm Flagstad, angående skulpturerne på Søndergade.
06/08/2020
Skanderborg-byrådsmedlem Birte M. Andersen har været så uvenlig i Østbirk Avis 19. maj at karakterisere mig med ordene: ”Denne gang tager foretagsomheden over i forhold til omtanken.” Det er, venligt sagt, skrap kost tilberedt uforskammet af en person, der ikke véd, hvad hun skriver om.
06/08/2020
Kunsten er en magt. Ingen kommer uden om den. Den former os og præger os uden at vi ved af det, og hvad enten vi vil det eller ej. Vi er alle kunstkritikere – mere eller mindre. Thi vi tager alle stilling til kunsten. Sådan er det også med de skulpturer, der er opstillet på Søndergade i Horsens.
05/28/2020
Socialdemokratiet afgav mange løfter op til valget i 2019. Et af dem var, at man ville forbedre Danmarks infrastruktur. Socialdemokratiet fremlagde en ganske detaljeret plan for det. Den hed: ”Danmark skal have en ny langsigtet infrastrukturplan”. Planen skulle bygges på et bredt politisk flertal, og der skulle afsættes mindst 70 milliarder kroner til de foreslåede investeringer i infrastruktur og offentlige anlæg over de næste ti år.