Læserbreve

08/13/2012
Af Preben Egeholt, fmd. for Østbirk Menighedsråd
08/13/2012
Et politisk flertal ønsker en voldsom indskrænkning af landsbyerne Af Jørn Steffensen, Søvejen 28C, Vestbirk, 8752 Østbirk, Medlem af Teknik og Miljø udvalget i Horsens Kommune (SF)
08/13/2012
Mens de fleste kommuner lader det være op til den enkelte folkeskole, om eleverne må gå uden for skolen og ryge, har andre kommuner valgt helt at forbyde rygning i skoletiden. Det viser en rundspørge blandt alle landets kommuner, som Kræftens Bekæmpelse har foretaget. Nogle kommuner har altså valgt at gå videre end kravene i rygeloven, som træder i kraft den 15. august. Se hvordan de enkelte kommuner placerer sig.
08/13/2012
SOSU-skolerne oplever stadig stor søgning til deres uddannelser
08/11/2012
Af folketingsmedlem Kim Andersen, Venstres erhvervsordfører, Skovbrynet 16, 8660 Skanderborg.
08/11/2012
Af Leif Kristensen, Østerhøjsvej 15, Egebjerg, 8700 Horsens
08/10/2012
Hverken de danske familier eller virksomheder tør bygge nyt i øjeblikket. Boligbyggeriet er faldet med 18 procent, og erhvervsbyggeriet er faldet med 40 procent, viser nye tal fra Danmarks Statistik. Til gengæld bygger pensionskasserne i stor stil
08/09/2012
To byggevirksomheder har denne sommer erfaret, hvor dyrt det er at iklæde sig lånte fjer. Bøder på op til 50.000 kr. er prisen for ulovlig brug af Byg Garantis logo
08/09/2012
Mange landmænd og landbrugskonsulenter har tilsyneladende opfattet status af de kort, der stilles til rådighed i forbindelse med, at der skal etableres randzoner, på en anden måde end tilsigtet. Kortene skal fungere vejledende - ikke dikterende - i forhold til at pege på, hvor der efter alt at dømme skal etableres en randzone