Læserbreve

03/22/2012
Trafikken er farlig selv når reglerne overholdes. Men hvis reglerne ikke er synlige, eller ikke forstås af trafikanterne, bliver det endnu farligere, advarer Dansk Fodgænger Forbund.
03/22/2012
Langsigtede løsninger på energiområdet er helt essentielle for både klima, energiproducenter og erhvervslivet. Og netop det brede forlig, som Regeringen har sikret med Folketingets øvrige partier, dog uden Liberal Alliance, sikrer, at der kan investeres i fremtiden.
03/21/2012
Danske kvinder forholder sig mere eller mindre tankeløse og urealistiske til deres økonomiske situation – og hvordan de vil stå i forbindelse med en eventuel skilsmisse eller dødsfald. Det viser en ny undersøgelse fra Danske Familieadvokater, som derfor lancerer en kampagne, der skal få kvinder til at tage deres økonomi mere alvorligt.
03/21/2012
Mere end 270.000 danskere fik sidste år fradrag på håndværkerregningen. Det er rigtig mange. Men 2012 tegner til at blive det år, hvor ordningen for alvor vinder indpas hos danskerne, vurderer Dansk Byggeri
03/21/2012
Prisen på parcel- og rækkehuse faldt 8 pct. i 4. kvartal 2011 sammenlignet med 4. kvartal 2010. Prisfaldene bredte sig i løbet af 2011 til hele landet. Boligejerne i 81 af landets 98 kommuner oplevede således fald i deres huspris i 4. kvartal 2011. Til sammenligning var der prisfald i 51 af landets kommuner i 1. kvartal 2011. Samtidig har sælgerne øget deres prisnedslag mærkbart i løbet af 2011
03/21/2012
Af Anders Præstholm, Søkærvej 3, 8751 Gedved
03/20/2012
Af Niels Jørgen Rasmussen, Kannerupvej 26, 8700 Horsens