Landsdækkende coachingkoncept kommer til Egebjerg

Landsdækkende coachingkoncept kommer til Egebjerg
11. 09 2018
Lotte Brix Bjørnskov er Pigepotentiale coach med særligt fokus på unge piger. Mistrivsel blandt unge piger er et stigende problem. Cirka hver fjerde pige i alderen 16-24 år føler sig ofte stresset. Pigerne oplever hverdagen som en konkurrence, hvor de går rundt og sammenligner sig med kammeraterne.

Det skaber en følelse af ensomhed, og det kan være svært for nogle at finde deres plads i fællesskabet – et fællesskab der de seneste år er flyttet markant mere online. Likes, antal venner og daglige opdateringer på Facebook, Instagram og Snapchat lægger op til konstant sammenligning pigerne imellem. Tidens krav som følge af en fremherskende præstations- og perfektionskultur efterlader mange unge mennesker i en overvældet tilstand, som kan være svær at overskue og navigere i alene.

Pigepotentiale er et helt unikt tilbud specifikt til de unge piger, som føler sig udenfor eller går rundt med følelsen af ikke at være god nok. Der er ingen ventetid og ingen journaler, derimod tilbyder Pigepotentiale coaching her-og-nu, så pigerne kan få taget hul på bylden og blive hjulpet til bedre selvværd og selvtillid. Tilbuddet henvender sig til unge piger i alderen 14-24 år.

Som Pigepotentiale coach i Horsensområdet ønsker Lotte at hjælpe piger, som slås med følgerne af et lavt selvværd. Lotte lytter, rummer og hjælper med at afklare problemernes omfang. Herefter lægges i fællesskab en plan for, hvordan udfordringerne kan håndteres anderledes i fremtiden. Lotte oplever, at unge piger ubevidst spænder ben for sig selv. Det giver udfordringer både socialt og i skolen. Hun møder også alt for mange piger, som er hæmmet af stor nervøsitet i bl.a. en eksamenssituation. Det vil hun også gerne være med til at afhjælpe.