Landspolitisk interesse for Vestbirksøerne

Kulturminister Mette Bock besigtiger sluseværket ved (navnet)sø flankeret af næstformand i støtteforeningen, advokat Jørgen Hauschildt og foreningens formand, Carsten Lind Pedersen.
Kulturminister Mette Bock besigtiger sluseværket ved (navnet)sø flankeret af næstformand i støtteforeningen, advokat Jørgen Hauschildt og foreningens formand, Carsten Lind Pedersen.
Landspolitisk interesse for Vestbirksøerne
02. 11 2017

Foreningen til bevarelse af Vestbirksøerne var fredag den 27. oktober vært for kulturminister Mette Bock (LA), formand for Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg, Pia Adelsteen (DF), og medlem af folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Kristian Pihl Lorentzen (V).
 De tre landspolitikere var taget på et feltbesøg ved Vestbirk-søerne og på Vestbirk Vandkraftværk på initiativ af Kristian Pihl Lorentzen, der kæmper en utrættelig politisk kamp for at bevare den kulturarv, som danske vandkraftværker og vandmøller repræsenterer.
 Baggrunden for besøget er en stigende bekymring i regeringen og dens støtteparti for, at der i øjeblikket foregår en overimplementering af EUs vandrammedirektiv. En overimplementering, der truer Vestbirk Vandkraftværk og Vestbirksøerne på eksistensen.
 Det er kommunerne, der i praksis skal implementere vandrammedirektivet. Det gøres via de såkaldte vandplaner.
 Og i Horsens-området betyder det, at Horsens Kommune i øjeblikket overvejer, hvordan man kan honorere vandrammedirektivets og statens krav til faunapassagen i Gudenåen. Foreløbig er man nået den konklusion, at det vil kræve, at Bredvad Sø slettes fra landkortet, og Vestbirk Vandkraftværk må lukkes. Formand for Foreningen til bevarelse af Vestbirksøerne, Carsten Lind Pedersen, siger:
 - Og det er vores forening bestemt ikke interesseret i. Vi ønsker det historiske vandkraftværk med søer og kanaler bevaret, fordi de er en vigtig del af vores kulturarv. Der blev jo gravet et omløb i 1992, og hvis det ikke fungerer tilfredsstillende, bør man arbejde med løsninger til at forbedre det. Vi mener således, at det er muligt både at forbedre forholdene for vandrefiskene og bevare vandkraftværket i drift, så der på den måde skaffes indtægter til at pleje og vedligeholde værket og dets naturskønne omgivelser.
 Der er nu 600 borgere i Horsens Kommune, der har skrevet under på, at Vestbirk-søerne og vandkraftværket bør bevares. Og foreningen fortsætter ufortrødent med at indsamle endnu flere underskrifter.
 Når der overhovedet er opstået landspolitisk interesse for denne sag, skyldes det ikke mindst den ministerielle bekendtgørelse, som regulerer de vandplanprojekter, som landets kommuner søger statslige støttemidler til.
 Bekendtgørelsen arbejder med en bestemt norm for vandføringen til vandmøller og vandkraftanlæg. I Vestbirk betyder det, at der maksimalt må ledes 970 liter vand pr. sekund frem til turbinerne. Og det er for lidt til, at Vestbirk Vandkraftværk kan drives rentabelt.
 Carsten Lind Pedersen siger:
 - Men på mødet fik vi at vide, at miljøminister Esben Lunde Larsen (V) er opmærksom på de uheldige formuleringer i bekendtgørelsen. Han overvejer lige nu, hvordan ministeriet kan korrigere den udvikling, der er gået i gang i mange af landets kommuner. Hvad Esben Lunde Larsen konkret vil foretage sig, ved vi ikke endnu. Men et hyrdebrev til kommunerne blev nævnt som en mulighed.
 Efter folketingsmedlemmernes besøg var Carsten Lind Pedersen og den øvrige bestyrelse særdeles tilfredse med forløbet. Kulturministeren satte sig grundigt ind det alternative projekt, som støtteforeningen har formuleret, og hun gav udtryk for, at regeringen er fuldt ud opmærksom på, at der i sammenhæng med vandplanerne også er et vigtigt hensyn at tage til landets kulturarv.
 Det samme gælder støttepartiet Dansk Folkeparti. Pia Adelsteens arbejde til fordel for kulturarven har hendes partiledelses fulde tilslutning.
 Ved mødets afslutning sagde kulturminister Mette Bock:
 - Jeg synes, at I har formuleret et spændende alternativt projekt – og jeg tror fuldt og fast på, at det er muligt både at forene hensynene til naturen og til kulturen. Både her ved Vestbirk Vandkraftværk og andre steder i landet, hvor vores kulturarv måtte være truet.
 Mette Bocks og de andre folketingsmedlemmers besøg har naturligvis givet Carsten Lind Pedersen en bestyrket tro på, at det vil lykkes at finde en for alle parter acceptabel løsning for Vestbirk-søerne og vandkraftværket:
 - Vi glæder os nu til at stille politikerne nogle spørgsmål om denne sag i løbet af valgkampen. Vi synes eksempelvis ikke, at vi har fået klare svar på, hvad man har tænkt sig at stille op med vandkraftværket, hvis el-produktionen stopper. Hvis ikke man vedligeholder og opvarmer bygningen, så ved alle, hvor hurtigt tingene forfalder.
 Carsten Lind Pedersen tilføjer, at når det nye byråd er valgt, vil man invitere medlemmerne af kulturudvalget ud på vandkraftværket for at orientere dem om foreningens synspunkter.
 Som processen har kørt hidtil, er det først og fremmest embedsmændene, der har været på banen. Med undtagelse af formanden for teknik- og miljøudvalget, Ole Pilgaard (DF), har stort set ingen byrådspolitikere været involveret. Carsten Lind Pedersen siger:  
 - Ole Pilgaard har i samspil med kommunens biologer stirret sig fuldstændigt blinde på at skabe fri passage i Gudenåen. Han kan tilsyneladende slet ikke få øje på andre interesser end lystfiskernes. Men nu vil vi gøre vort til, at få byrådspolitikerne på banen. Det kan ikke passe andet, end der blandt de 27 nyvalgte byrådsmedlemmer vil være nogle, der absolut ikke deler Ole Pilgaards holdninger i denne sag.

yesFølg Østbirk Avis Østjydsk Avis på Facebook her!