Langt flere landmænd lader markerne blomstre

Langt flere landmænd lader markerne blomstre
11. 07 2017
Blomsterbrak er i løbet af få år blevet populært blandt landmændene i Danmark, og i 2017 har dobbelt så mange landmænd som året før meddelt Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, at de vil så frø- og nektarproducerende planter på deres brakarealer. Det gavner dyrelivet og skaber variation i landskabet.

Det er ikke alene kønt at se på, når danske landmænd sår blomster på deres brakarealer. Det gavner også insekter og pattedyr, som får et bedre fødegrundlag og flere levesteder, når brakmarkerne blomstrer i sommermånederne.
Og i 2017 ser markvildtet ud til at få endnu bedre betingelser. Arealet med blomsterbrak bliver nemlig fordoblet fra 2016 til 2017, hvor landmændene vil tilså et areal på 1.288 hektar. Det viser nye tal fra Landbrugs- og Fiskeristyrelsen.
- Vi er meget tilfredse med, at landmændene har taget muligheden for at så blomsterbrak til sig på så kort tid. De blomstrende marker skaber variation i landskabet og kan medvirke til at sikre et rigere insekt- og dyreliv, siger Adam Mollerup, chef i Landbrugs- og Fiskeristyrelsen.

Organisationer har kæmpet for blomsterbrakken
Danske landmænd har siden 2015 kunnet så blomsterbrak med EU-støtte, hvor muligheden blev indført i dialog med blandt andre Danmarks Jægerforbund, Dansk Ornitologisk Forening og Danmarks Biavlerforening.
Hos Danmarks Jægerforbund fremhæver jagtfaglig chef Niels Søndergaard, at blomsterbrak er godt for det vilde dyreliv.
- Blomsterbrak gavner markens dyreliv, da det øger levestederne og mulighederne for at søge føde. Der kommer flere urter med tilhørende blomster og frø, hvilket sikrer større forekomst af insekter og pattedyr. Det medvirker til at skabe mere og bedre natur i landbrugslandet til glæde for markens dyreliv og alle os, der holder af natur, siger han.

Populært i Østjylland og på Sjælland
Blomsterbrak er frø- og nektarproducerende planter og tæller eksempelvis honningurt, oliehør og rød- eller hvidkløver. Blomsterbrak kan sås over hele landet, men det er især på det nord- og vestlige Sjælland og i Østjylland, at de blomstrende marker er populære.
Og det er særdeles gavnligt for landets bier, at flere landmænd sår blomsterbrak, forklarer Rune Havgaard Sørensen, der er sekretariatsleder hos Danmarks Biavlerforening.
- Det er glædeligt, at landbruget tager ordningen til sig og et skridt i den rigtige retning for at modvirke følgerne af det intensivt dyrkede agerland. Store, sammenhængende arealer med varieret blomstring er vigtige for at sikre bierne et fødegrundlag hele sommeren igennem. Det kan på den måde blive et vigtigt middel til at øge biernes sundhedstilstand, siger han.

Krav om grønnere landbrugsjord
Fra EU's side stilles der i dag krav om en mere miljø- og klimavenlig landbrugsbedrift, hvis landmændene skal have del i landbrugsstøtten. Danske landmænd skal derfor som minimum lade fem procent af deres jord fungere som et såkaldt miljøfokusområde for at modtage den særlige grønne støtte, og det kan blomsterbrakken bidrage til.
Samtidig kan blomsterbrakken også vise sig at komme fuglene til gode, lyder det fra DOF, Dansk Ornitologisk Forening.
- Blomsterbrak erstatter selvfølgelig ikke natur, men når valget står mellem blomster- og græsbrak, så tyder alt på, at blomsterbrak har mange fordele for fuglene. Dansk Ornitologisk Forening følger derfor med interesse udviklingen og kunne ønske en mere målrettet forskning i det rette valg af frøblandinger og plantedække, siger DOF's formand, Egon Østergaard.

winkFølg Østbirk Avis Østjydsk Avis på Facebook her!