LÆSERBREV: En misrøgtet kunstgave!

LÆSERBREV: En misrøgtet kunstgave!
05. 09 2019
Den danske billedhugger Kirsten Ortwed er bestemt ikke ukendt for alle, som færdes i Horsens midtby; thi på Torvet er der et værk af kunstneren med titlen ”Beringsøen”. Nok det mest omtalte kunstværk som byen til dato har erhvervet.

Gorm Flagstad
Danmarksgade 28
8700 Horsens
Tlf. 27525828

Det er nu på tale at flytte skulpturen til en anden placering på Torvet i forbindelse med en forestående renovering af området.

Beringsøen blev i år 2002 skænket af Inge og Asker Larsens Fond til støtte af almennyttige formål. En flot gestus, som Horsens Kommune desværre aldrig har værdsat. Der er i de forløbne år været tale om en misrøgtet kunstgave til byen. Årsagen hertil kan være mange, men måske har der ikke været et eneste byrådsmedlem siden gaven blev givet, som reelt har været interesseret i kunst. I hvert fald er der noget der tyder herpå.

Hertil kommer at fremme af den visuelle kunst ikke ligefrem er det, der er i højsæde i Horsens.

Skaberen af skulpturen er i øvrigt ikke en hvem som helst. Kirsten Ortwed, er en dansk billedhugger, som er uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi, hvor hun studerede fra 1972 til 1975. Hun har i tidens løb modtaget mange priser.

Som det fremgår af ”Beringsøen” arbejder kunstneren med skulpturens formelle og materialemæssige problematikker.  Om der er tale om et unikt mesterværk må være op til den enkelte beskuer at forholde sig til. Skulpturen har et stramt, minimalistisk look som gør den fascinerende. Efter min opfattelse har placering af ”Beringsøen” på Torvet været en fundamental fejlplacering. ”Beringsøen” hører naturligvis hjemme i sit rette miljø i Vitus Beringsparken. Den bør nu blive placeret dér, hvor det forhenværende bibliotek lå.

Flytningen af skulpturen vil koste skatteborgerne i Horsens ca. 700.000 kr. Men hvorfor gøre noget halvt, når man kan få kunstværket flyttet til Vitus Beringsparken? Og det vil således åbne muligheden for at nytænke indretningen af Torvet.

Jeg håber, at Horsens Byråd vil besinde sig og træffe den eneste rigtige beslutning, som er at placere kunstværket i Vitus Beringsparken. Altandet vil være omsonst.