LÆSERBREV: Indspark til anlægsramme diskussion

Thomas Monberg Andersen (S). Næstformand Kultur og Civilsamfundsudvalget i Horsens byråd.
Thomas Monberg Andersen (S). Næstformand Kultur og Civilsamfundsudvalget i Horsens byråd.
LÆSERBREV: Indspark til anlægsramme diskussion
15. 05 2019
Jeg havde et i denne avis, i sidste måned hvor jeg skrev lidt om anlægsloftet debatindlæg og anlægsrammen. Dette indlæg har de Konservative i Horsens svaret på. Derfor er dette indlæg udfærdiget.

I det svar som Konservative har udarbejdet, nævner de nogle specifikke prioriteringer i Horsens Kommune. Flere af disse prioriteringer der nævnes, har jeg sendt spørgsmål til forvaltningen i Horsens kommune om, og om det er projekter der gør at vores anlægsramme, er under pres og om de påvirker den udmeldte anlægsramme fra aftalen mellem KL og regeringen. Her har jeg fået det svar, at Kampsport centeret ved Forum Horsens IKKE belaster rammen for anlæg i Horsens Kommune. Jeg fik svaret at cykellænene kostede kommunen 60% af kostbeløbet, da de sidste 40% var penge fra en statslig pulje, der skulle bruges til cykelinitiativer, men hele beløbet påvirkede anlægsrammen. Men samtidig kunne jeg se at Konservative stemte for disse cykelinitiativer, herunder også cykellænene, men nu er de imod??? Den må de nok selv forklare.

Så derfor er jeg en anelse forundret over at Konservative i Horsens, synes vi skal lade foreninger der bor i lokaler med problemer, og som ikke kan finde egnede lokaler pga. en planlov fra Christiansborg, sejle deres egen sø. Når vi kan hjælpe dem, uden at påvirke fællesskabets økonomi.

Så undrer jeg mig virkelig også over at Konservative i Horsens, ser en cykelsti på den meget svært fremkommelige vej på cykel, Emil Møllersgade, som en dårlig prioritering. Denne cykelsti, gør livet som cyklist på denne vej, meget mere tryg og sikker, gør at de parkeringstrængsler vi ser i byen bliver reduceret. Da flere får et rigtig godt og sikkert alternativ til bilen. Samtidig går vi endnu et skridt i at forfølge den strategi byrådet har lagt, med et klart mandat fra Konservative af, at vi skal have styrket cyklisme og gøre dette ved at lave et rigtig godt cykelstinet i Horsens kommune. Da vi i Horsens kommune, bruger cyklen i mindre end 25% på ture mellem 1 og 6 kilometer, er der behov for handling.

Undrer mig faktisk også over at Konservative i Horsens ikke er enige med nærmest alle byråd og borgmestre i Danmark, herunder også Konservative borgmestre. At vi som kommuner kan få lov til at bygge bla. nye tidssvarende daginstitutioner, ældreboliger til den voksende gruppe af ældre og unge vi heldigvis får, infrastruktur mm. Ved at få en udvidet anlægsramme, for at styrke den fælles velfærd.
Vi i Socialdemokratiet er i hvert fald ikke i tvivl, vi vil VELFÆRD og det gælder også i vores anlægsinvesteringer.

Thomas Monberg Andersen
Danasvej 22, 8700 Horsens
Næstformand Kultur og Civilsamfundsudvalget i Horsens byråd
Socialdemokratiet