LÆSERBREV: Torvets pølsevogn

Leif Kristensen
Leif Kristensen
LÆSERBREV: Torvets pølsevogn
18. 08 2019
Horsens bys byplanlæggere og torvets pølsevogn/hus, er åbenbart ikke lige i harmoni med hinanden. Pølsevognen, som er et ottekantet hus, passer ikke med den nye brolægning der kommer, bliver der udtalt.

Af Leif Kristensen
Egehøj 12 Egebjerg
8700 Horsens

Nu også fra politisk hold på tv Syd fredag aften. Der skal bygges et arkitekttegnet hus, med servering af varme pølser ved et vindue ud til torvet, i sol blæst regn og sne for kunderne, måske med et lille halvtag på huset, nok også arkitekttegnet til lejligheden, for pølsemandens regning.

Renoveringen af Søndergade har måske taget magten fra planlæggerne i Horsens, da det eneste, af det nuværende eksisterende, nemlig den såkaldte pølsevogn på torvet, som er et hus, ikke fremover passer ind i bybilledet, med den nye brolægning på Søndergade. Heldigt for de andre boligejere på Søndergade, at det ikke er deres huse, samt den navngivne” Kuben”, der jo er firkantet, som ikke passer til de nye sten, måske planlæggerne skulle have fundet noget belægning, der passer til den gamle pølsevogn.

Lidt historie omkring pølsevognen, som er et ottekantet hus på Torvet ved Vor frelser Kirke, og et ved Carolinelundsvej samt et ved havnen i Horsens, med pølsehuse magen til, de er også i mange andre jyske byer.

Det er min afdøde tidligere nabo Frants Paaskesen, der var sælger af Paaskebrød.  Frants udtænkte at de gamle pølsevogne skulle udskiftes med nye ottekantede huse, da de var mere kundevenlige, at kunderne ikke mere skulle stå ude og fryse, de skulle ind i varmen og hyggen i pølsevognen, hvor verdenssituationen eller det sociale vendes, alt imens der glider et par røde eller ristede ned, med brød til, og en Cocio, helst varm.

Alt det liv, som var på torvet før i tiden, er mere eller mindre væk. Når i by - planlæggere nu gerne vil flytte Beringsøen, så flyt dog Beringsøen til Berings parken eller Berings plads. At flytte Beringsøen sin egen længde mod øst og bygge en arkitekttegnet salgsbod til pølsesalg med offentligt toilet, giver nok ikke mere liv på torvet. Måske skulle by -planlæggerne bare male pølsehuset om i en anden farve, så kunne de også købe maling nok, så der også var til Adams kiosk på Beringsplads, så begge bygninger, og de to andre nævnte pølsehuse, kunne passe ind i det nye look i Horsens by.