Leg med fremtiden på Hovedgård Skole

Leg med fremtiden på Hovedgård Skole
16. 10 2017
Eleverne på Hovedgård Skole satte spot på pauser

Da dørene torsdag eftermiddag åbnede sig på Hovedgård Skole ventede der elevernes familierne og Hovedgårds øvrige indbyggere et rent samsurium af flotte prototyper og fortællinger om ønsker og tanker omkring skolens videre udvikling.
 Eleverne havde dagene forinden arbejdet undersøgende i forhold til overskriften “Den bedste skole”, hvorefter de på baggrund af deres brainstorm, ny viden og videre refleksioner havde udviklet ideer og bygget prototyper, som eleverne mente kunne spille positivt ind i skolens videre udvikling. Eleverne har arbejdet med undertemaer som: læringsmiljøer, udendørs arealer, grøn skole, pauser, bevægelse, det psykiske arbejdsmiljø og skolens traditioner.
 Iderigdommen er stor på skolen og der var salgstaler om fx skillevægge mellem bruserne i omklædningsrummene, bæredygtige vandautomater, klatretårne, svævebane, bevægelsesbånd, skolehaver, hønsegård, solceller mm.
 Strukturen i det undersøgende arbejde var bygget på metoden STEAM og det 21. århundredes kompetencer. Horsens Kommune har udarbejdet en STEAM strategi. Gennem STEAM-strategien styrkes det problemløsende og tværfaglige mindset hos eleverne, og det øgede fokus på det 21. århundredes kompetencer kan være medvirkende til at flere unge efter endt uddannelse har tiltrækkende jobmuligheder.
 Skolen summede af engagerede og ikke mindst stolte elever, der stod klar til at vise og fortælle om deres tanker og arbejde om at gøre skolen endnu bedre. Lokaler og gangarealer var fyldt med stande, hvor eleverne ivrigt pitchede deres ideer. Der var stor opbakning fra forældre og bedsteforældre, som spurgte nysgerrig og åben til elevernes projekter.
 Elevernes ideer, prototyper, ideen og deres nye viden er blevet beskrevet og dokumenteret. Skolens ledelse skal efter efterårsferien i gang med at sortere ideerne i kategorier og udvælge projekter, som skal realiseres. Skolens tilstræber at de udvalgte projekter igangsættes i foråret 2018.
 - Det er meget spændende, når vi kan være med til at bestemme noget. Jeg synes selv, at vi har fået lavet noget rigtig godt og sjovt, en svævebane, som der er mange der vil kunne bruge og blive glade af, siger en elev fra 4. årgang.
 - Det har været en fed uge! Det har været lidt svært at skulle bygge sin ide, men jeg synes, vi har været gode til at hjælpe hinanden. Det har været en anderledes og sjov uge for sådan nogle snakke-hoveder som os. Jeg håber vores gruppe bliver valgt, så skolen kan få bygget en skaterrampe, indskyder en af eleverne fra 5. årgang
 - Det er af høj værdi, at vi har elevernes stemme med i skolens udvikling. Hovedgård Skole er en god skole med ambitiøse elever, engagerede forældre samt kompetent personale. Men vi vil gerne gøre skolen endnu bedre. Elevernes arbejde i emneugen har været med til at udpege elementer som fra elev-højde vil gøre en stor forskel for læring og trivsel på skolen. Det vil vi inddrage i det videre strategiske arbejde, siger pædagogisk leder Lisbet Collett-Overgaard.

Pauserne er vigtige
I løbet af emneugen om ”Den bedste skole” har eleverne knoklet på livet løs med idéer til at skabe indholdsrige pauser.
 For pauserne er vigtige, understreger pædagogisk leder Lisbet Collett-Overgaard:
 - Vi har lidt en tendens til at forbinde frikvarterer med konflikter og gårdvagter. Men ved at sætte fokus på den gode elevpause både ude og inde – dét at skabe et frirum hvor eleverne reelt kan lade op til næste lektion - er vi med til yderligere at styrke grundlaget for indlæring. Da skolen så tilmed ønsker at forbedre udearealerne, er det oplagt at inddrage eleverne i, hvordan fremtidens skole skal se ud.
 Hun tilføjer, at eleverne - ud over at være kreative – lærer en masse om samarbejde, og de bliver trænet i mundtligt at sælge en idé.
 Maria og Sofie fra 8. årgang, foreslog sammen med eres gruppe at lave en lounge i skolens forhal, hvor eleverne kan slappe af.
 - Vi har ikke rigtig noget opholdssted, så en lounge ville være alle tiders. Pauserne – dét at kunne gå et andet sted hen - er vigtigt, mener de to, der også nyder at lave noget praktisk med hænderne.
 En gruppe fra 5. årgang er også i fuld gang med at putte indhold i den gode pause. Et skoledyr har været oppe at vende, der kan trøste, hvis man føler sig ensom – og en svævebane. Men gruppen har valgt at lave et computerrum.

yesFølg Østbirk Avis Østjydsk Avis på Facebook her!