Lunds udfordringer til debat ved borgermøde

Lunds udfordringer til debat ved borgermøde
13. 04 2018

Torsdag aften var Lunds udfordringer og fortrin sat til debat i Vinten Forsamlingshus. Det første møde af minimum 3, hvor formålet er at forme en helhedsplan for Lund i lighed med den flere at omegnsbyerne til Horsens har fået over de seneste år. En helhedsplan bliver udarbejdet for at danne et overblik over forskellige problemstillinger i byen og har som formål at være baggrund for kommende projekter og initiativer, der kan skabe liv og vækst i byen, men i modsætning til f.eks. en lokalplan er planen ikke juridisk bindende.
 - Men vi lytter jo naturligvis til borgerne, sagde Jens Friis-Pedersen, bla. til svar på hvilket vej Lund skal udbygges i respekt for naturen, for intet tyder på stagnation i byens vækst.
 Omkring 60 borgere havde taget imod invitationen. Formand for udvalget vedr. udvikling af lokalsamfund, Jørgen Korshøj (V) bød velkommen og planlægger i plan og by Jens Friis-Pedersen orienterede om hvad dagsordenen var for processen og de næste timer. Inddelt i grupper ved forsamlingshusets borde blev der på papir nedfældet ønsker, som nu skulle indgå i den videre process, og da der efter en god gang summen skulle opsummeres, var der bemærkelsesværdig enighed om hvorhen udfordringerne for Lund lå:
 En bymidte eller et torv som kan binde Provstlund, Lund og Vinten sammen var gennemgående på ønskesedlerne, ligesom trafikkens udfordringer fik mange ord med på vejen.
 - Jeg håber ikke trafikken kommer til at fylde for meget, havde Jens Friis-Pedersen indledningsvis bebudet, med henvisning til at trafikkens udfordringer allerede havde fokus.
 Forbedringer af stisystemer, herunder gøre naturstien fra Provstlund til Lund til en ordentlig belyst sti. Mødested og aktiviteter for yngre unge og tiltrængt forskønnelse af bymidten var der bordene imellem ligeledes enighed om at der skulle gøres noget ved, ligesom fortove generelt var en mangelvare, selv i den gamle bydel.
 Jens Heldgaard fra lokalbladet Landposten slog et slag for at Lund fik dannet et lokalråd, som oplagt kunne tage sig af bl.a. forskønnelse af bymidten. Vigtigheden af et lokalråd er noget borgerne i Lund kan læse nærmere om i næste nummer af det lokale blad.
 At daginstitutioner og skoler i Lund bliver bygget for små allerede inden man går igang, var der også flere som bemærkede på mødet.
 - Det er både afsat penge til vuggestuer, børnehaver og skoler, men de er ikke øremærket endnu, sagde Jørgen Korshøj.
 - Det vil være naturligt at pengene blev brugt i de områder hvor væksten er.
 Lund er siden 2006 vokset med 45% til ifølge Jens Friis-Pedersen pt 2938 borgere.

yesFølg Østbirk Avis Østjydsk Avis på Facebook her!