Mindeord over Peder Stougaard fra Horsens kommune

Arkivfoto
Arkivfoto
Mindeord over Peder Stougaard fra Horsens kommune
17. 08 2018
Borgmester Peter Sørensen skriver på vegne af Horsens Byråd følgende mindeord om byrådsmedlem Peder Stougaard:

Det er med meget stor sorg, vi har modtaget meddelelsen om, at vores byrådskollega Peder Stougaard efter en kort sygdomsperiode er afgået ved døden.

Vores tanker går først og fremmest til Peders familie, som har lidt et ufatteligt og smerteligt tab.

Peder Stougaard blev valgt ind i Horsens Byråd for partiet Venstre ved kommunalvalget i november sidste år og var således ny i byrådspolitik. Han fik sæde i Kultur- og Civilsamfundsudvalget og Udvalget vedrørende udvikling af lokalsamfund – netop to områder, der lå Peder Stougaard meget på sinde.

Peder Stougaard var, hvad man kan kalde en ægte Østbirkborger. Han havde sin skolegang på Østbirk Skole og arbejdede efterfølgende en periode på Velux, inden han uddannede sig som typograf. I en alder af blot 28 år – i 1993 – overtog Peder Stougaard redaktør-posten på Østbirk Avis efter sin far, og i 2001 udvidede han med købet af Østjydsk Avis. De to aviser blev sammenlagt, og dermed skabte Peder Stougaard sin elskede avis Østbirk Avis/Østjydsk Avis.

Netop gennem sit job var han døgnet rundt - året rundt - i tæt kontakt med sine mange læsere og annoncører i hele avisens udgivelsesområde, og han brændte for at kunne levere en ugentlig avis fyldt med historier og billeder fra det nære liv i den vestlige del af Horsens Kommune. Derudover var han i mange år engageret i det lokale foreningsarbejde – blandt andet Østbirk Borgerforening.

Vi har i byrådet mistet et værdsat medlem og et meget engageret menneske.

Æret være Peder Stougaards minde.