Munkekroen til Vestermølle

Munkekroen
Munkekroen
Munkekroen til Vestermølle
19. 04 2018

Onsdag den 18. april har Slots- og Kulturstyrelsen stadfæstet affredningen af Munkekroen.
 - Kulturministeren kan omgøre beslutningen, men Mette Bock har tidligere ytret sig i forståelse med affredningsønsket, som det er formuleret af bl.a. Skanderborg Kommune, så det sker næppe. Dermed er der banet vej for, at bygningen kan køres på Sankt Hans bålet – eller tages nænsomt ned for at blive flyttet til Vestermølle, fortæller Jørgen Lund Christiansen, Vestermølle Møllelaug.
 - Der har gennem længere tid været arbejdet for – såfremt affredningen blev vedtaget – at genopføre huset, formentlig under det gamle navn Gæstgivergaarden Jylland, ved indkørslen til Vestermølle. Der har været gods kontakt mellem Finn Damgaard og Møllelauget, ligesom sagen har været positivt behandlet i Foreningen Vestermølles bestyrelse og på Rådhuset. Sideløbende er der taget en række snakker med politikere fra begge sider af byrådssalen.

Styrelsens tidligere beslutning om at affrede huset fastholdes
Møllelauget har haft kontakt til Finn Damgaard vedrørende bygningens anvendelse, såfremt affredningen kom til at stå ved magt. Bestyrelsen har i det stille i flere år arbejdet på at få mulighed for at tilbyde gæster overnatning på Vestermølle. Munkekroen, oprindelig Gæstgivergaarden Jylland, har et grundareal på knap 150 kvm. og kan med udnyttet tagetage indrettes med op til en halv snes værelser. Gæster kan forplejningsmæssigt betjenes af Restaurant Vestermølle.
 - Det er vores opfattelse, at Finn Damgaard ikke blot vil arbejde positivt på at få Munkekroen flyttet til Vestermølle, men også vil medvirke med nænsom nedtagelse af bevaringsværdige materialer, opbevaring heraf i en periode under tag samt bidrage økonomisk til en genopbygning, når alle tilladelser til projektet er i hus, siger Jørgen Lund Christiansen.
 Bestyrelsen for Foreningen Vestermølle, som repræsenterer samtlige foreninger med adresser i den gamle møllegårds bygninger, har tilsluttet sig Møllelaugets idé om at genopføre Munkekroen på Vestermølle.
 Det vil ikke være første gang, der sker Istandsættelse af en forfalden bygning på Vestermølle.
 - Ud herfra har vi taget kontakt til Kulturafdelingen på Fælleden. Ledelsen her har i samspil med kommunens juridiske afdeling lovet hurtigt efter en evt. affredning at gå i gang med det nødvendige papirarbejde med henblik på at bane vej for en byggetilladelse. Der satses på byrådsbehandling på første møde efter sommerferien.
 - Møllelauget har også været i kontakt med en række politikere fra forskellige partier i byrådet. Det er opfattelsen, at man fra venstre til højre er glade for, at bygningen fra 1700-tallet, såfremt der ville ske affredning, kunne bevares frem for at ende på Sankt Hansbålet.
 Det gamle navn Gæstgivergaarden Jylland kan meget vel blive navnet, hvis projektet kan realiseres og huset stå indvielsesklar på Vestermølle i 2019 eller 2020. Bygningen tænkes placeret på engen op mod vejen ind til Vestermølle og med kig ned til søen mod vest. Det karakteristiske hus, genskabt i bindingsværk og med tegltag, vil her være synligt fra Oddervej som et varsko om, at nu nærmer byen sig, fortæller Jørgen Lund Christiansen.

Gæstgivergården
Gæstgivergården placeres i hjørnet mellem vejen ind til Vestermølle og grusvejen ned til søen.
 - Som ved indvielsen for 300 år siden, da bygningen lå uden for byporten, vil det igen blive muligt at tilbyde den vejfarende et leje for natten, lidt at spise og en dram. Og mindst lige så godt: Efter en fest i Møllehuset, Riddersalen eller Vestermølles gamle Lade fra 1841 kan værtsfolk, brudepar og gæster langsvejs fra finde ro uden først at skulle ud at køre.
 Finn Damgaard købte Munkekroen på tvangsauktion i 2015 og har ikke ansvar for dens forfald. Han har søgt Kulturstyrelsen om lov til at bevare den i en glasbygning, så vejr og vind ikke mere kunne angribe huset, men fik nej. Møllelauget ser frem til en nærmere kontakt med Finn Damgaard ud fra en gensidig interesse i at bevare et stykke kulturarv på hensigtsmæssig vis.
 Møllelauget har tidligere støttet bestræbelserne på en istandsættelse af Munkekroen på den nuværende placering, men er nået til, at med en affredning er tiden inde til et nuanceret synspunkt afstemt efter realiteterne. 
 På Møllelaugets generalforsamling i Laden tirsdag 24. april kl. 19.00 orienteres nærmere om Projekt Munkekroen til Vestermølle.

yesFølg Østbirk Avis Østjydsk Avis på Facebook her!