Natkirken afholdes i Horsens Kolsterkirke

Natkirken afholdes i Horsens Kolsterkirke
31. 07 2018

Horsens Natkirke fredag den 3. august kl. 20.00-23.00.
 Natkirken er et pusterum fra hverdagen. Midt i sommerens brand bydes der indenfor i Klosterkirken til natkirke. Denne aften vil både det store rums kølighed og programmets ro stå i kontrast til byens liv og hede.
 Som indledning vil der i stedet for koncert være Taizé-inspireret andagt. Taizé er et fælleskirkeligt klosterfællesskab i Frankrig, som udviklede sig i efterkrigstiden og fik et særligt andagtsliv. Vi låner nogle af elementerne fra det franske kloster, så der i andagten skabes en unik forbindelse mellem læsning og sang.
Aftenens reflektorium afholdes af sognepræst Leif Nielsen over tematet Fjendekærlighed. Natkirken afsluttes med nadver. Alle er velkomne.