Andre kommuner henter inspiration i Horsens

(Arkivfoto)
(Arkivfoto)
Andre kommuner henter inspiration i Horsens
14. 03 2019
På bare to år har Horsens Kommune sparet cirka 6,5 mio. kr. i uddannelseshjælp ved at få flere unge i uddannelse eller job. Andre kommuner har blikket rettet mod Horsens for at hente inspiration.

I 2016 besluttede Horsens Byråd at investere ekstra i de unge. Med projekt 'Mod til Uddannelse' blev nye rådgivere ansat, og antallet af sager per rådgiver blev halveret. Det har frigivet tid til en tæt kontakt til den unge, større mulighed for at støtte den unge i flere situationer, og en bedre sammenhæng på tværs af kommunen, uddannelsessteder og sundhedssystemet.

Andre kommuner henter inspiration

Over halvdelen af de unge i projekt Mod til Uddannelse er startet i enten uddannelse eller arbejde. Det er en høj andel for en målgruppe, som er vurderet til ikke at være klar til uddannelse, og som har været ledige i mere end et år. 39 % af de unge startet på en uddannelse, mens 17 % er startet i arbejde.

De gode resultater har fået andre kommuner og faglige organisationer til at kontakte Ungeenheden og høre mere om metoderne. Afdelingsleder i Ungeenheden, Linda Nystrup, fortæller:

- Interessen fra andre kommuner har været overvældende. Selvom det også er tidskrævende at svare på spørgsmål, er jeg glad for, at vi i Horsens er blevet ambassadører for budskabet om, at en tæt kontakt og god relation med de unge virker. Og at et lavt sagstal er vigtig for at sikre en høj kvalitet, udtaler Linda Nystrup.

Rådgiveren griber bilnøglerne

Linda Nystrup understreger, at det netop er den tætte kontakt og den større sammenhæng i indsatsen - på tværs af kommunen, uddannelsesstederne og sundhedssystemet, der gør forskellen:

- Vi har eksempler på, at en rådgiver griber bilnøglerne og kører med til en psykologaftale i Aarhus. Køreturen derop giver anledning til en mere uformel samtale, samtidig med at den unge bliver hjulpet til at overholde sin aftale. At rådgiveren også hører, hvad psykologen siger, betyder også større sammenhæng i indsatsen for den unge, siger Linda Nystrup.

Pilotprojekt med vokseværk

Mod til Uddannelse startede op som pilotprojekt i januar 2017. Med budgetaftalen for 2018 valgte byrådet at styrke indsatsen med yderligere 2 mio. kr., og derfor kan Ungeenheden nu også tilbyde forløbet til de 15-17-årige, og til en gruppe af stærkere unge, som ikke er kommet i gang med en uddannelse.

Grethe Fyrstenberg Laursen, som er konstitueret formand for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i Horsens Kommune, fortæller:

- Det her projekt viser, at det betaler sig, når vi fra politisk side prioriterer bestemte målgrupper og investerer i dem. Vi har som politikere sat rammen for projektet, og så har nogle fantastisk dygtige folk i Ungeenheden fyldt rammen ud med de bedste metoder til at motivere og støtte de unge på vejen til uddannelse eller job. Jeg er glad for, at endnu flere unge fremover kan få glæde af den indsats, siger Grethe Fyrstenberg Laursen.

Projektets succes viser sig også ved, at der har været et stort fald i projektets målgruppe på to år, fra 221 unge i december 2016 til 170 unge i december 2018.