Yding kirke fyldt med sangglade mænd

Yding kirke fyldt med sangglade mænd
12. 06 2019
En time inden gudstjenestens start var godt 20 mænd friske på ideen om at møde op i Yding Kirke, for sammen med organist Karl Åge Bech at øve nogle salmer som de ved den forestående gudstjeneste sang for os alle.

Af Lone Buhl Pedersen, sognepræst

Koret sang for os: Der står et slot i Vesterled, Nu lyser løv i lunde og Skovens dybe stille ro. Det er tre smukke salmer, der vakte glæde hos alle.

Efterfølgende var der spise og drikke til alle i Yding Grønts kantine, og det blev på alle måde nogle gode timer sammen med musik og dejligt samvær.