Ny Learnmark-bestyrelse i arbejdstøjet

Forretningsudvalget fra venstre: Anne Lene Løvbjerg, Hans A. Sørensen og Bo Ulsøe. Foto: Learnmark Horsens.
Forretningsudvalget fra venstre: Anne Lene Løvbjerg, Hans A. Sørensen og Bo Ulsøe. Foto: Learnmark Horsens.
Ny Learnmark-bestyrelse i arbejdstøjet
05. 07 2018

Den nye bestyrelse for Learnmark Horsens har afholdt sit første bestyrelsesmøde. Forude venter fire begivenhedsrige år med særligt en stor beslutning: Skal skolen være en del af Campus Horsens?
 Der var både nye og kendte ansigter, da Hans A. Sørensen, bestyrelsesformand for Learnmark Horsens, bød velkommen til det første bestyrelsesmøde i en ny fireårig periode. Det giver ifølge formanden god dynamik i en bestyrelse.
 - Det er godt at have en del af bestyrelsen, som kender skolen gennem flere års samarbejde med ledelsen, og som kan trække på deres erfaringer i bestyrelsesarbejdet. Samtidig er det også vigtigt at få nye vinkler og pointer på vores arbejde, så vi i fællesskab sikrer en ambitiøs og fremtidssikret strategi for en af byens store uddannelsesinstitutioner, siger Hans A. Sørensen, som har været bestyrelsesformand siden fusionen i 2011.

Campus-beslutning
I den forrige bestyrelsesperiode besluttede bestyrelsen, at Learnmark Horsens skal arbejde henimod at blive en del af Campus Horsens. Både bestyrelsesmedlemmer og skolens daglige ledelse har fulgt campus-planerne tæt, og bestyrelsens største og vigtigste beslutning bliver derfor uden tvivl, om Learnmark Horsens skal være en del af campusmiljøet.
 - Vi arbejder målrettet mod at blive en aktiv del af det nye uddannelsesmiljø i Horsens. Det kommer ikke kun skolens elever til gode, for jeg er af den overbevisning, at Learnmark Horsens også kan bidrage aktivt til et højt fagligt studiemiljø og et attraktivt ungdomsmiljø ved Campus, understreger bestyrelsesformanden.
 Foreløbig arbejder bestyrelsen og ledelsen med forskellige scenarier for at blive en del af Campus Horsens. Ud fra blandt andet muligheder for salg af bygningerne på Strandpromenaden 4c og Stadionsvej 2 skal bestyrelsesmedlemmerne tage den endelige beslutning, om en stor del af skolens uddannelser skal flytte til undervisningsmiljøet tæt på Horsens Banegård.

Fokus på efteruddannelse
Efteruddannelse af egnens beskæftigede og ledige har også bestyrelsens opmærksomhed. Her er Hans A. Sørensen særligt spændt på udfoldelsen af trepartsforhandlingerne, som betyder bedre rammer og vilkår for AMU – arbejdsmarkedsuddannelserne.
 - Efteruddannelsesområdet er konjunkturfølsomt og tæt knyttet til erhvervslivet i skolens nærområde. Derfor er det vigtigt, at vi som bestyrelse også har fokus på, hvordan Learnmark Horsens bedst efterkommer erhvervslivets behov for kompetenceudvikling, fastslår han.