Nye ledelser i Odd Fellow logerne i Horsens

Nye ledelser i Odd Fellow logerne i Horsens
30. 06 2019
Der er indsat nye ledere i Odd Fellow Ordenens to søsterloger og to broderloger i Horsens.

I søsterloge nr. 24 Erantis er Ann Christie Poulsen indsat som overmester. (th.)
I søsterloge nr. 65 Primula er Musen Løfgren indsat som overmester. (tv.)
I broderloge nr. 25 Horsia er Carsten Juel Olsen indsat som overmester. (th.)
I broderloge nr. 93 Erik Menved er Vagn Vium indsat som overmester. (tv.)

Valgperioden er på to år (2019-2021).