Nyt budget med markant løft til velfærden

(arkivfoto)
(arkivfoto)
Nyt budget med markant løft til velfærden
11. 09 2018
Alle partier i Horsens Byråd står bag budget-aftalen for 2019. Mandag middag blev der indgået en bred budgetaftale for 2019 og overslagsårene i Horsens Kommune. Budgetaftalen, som samtlige partier i Horsens Byråd har skrevet under på, indeholder blandt andet et markant løft til velfærden.

Overskriften for budgetaftalen er "Et trygt fællesskab for alle", og det er bestemt ingen tilfældighed.
-Med denne aftale har vi sikret flere lærere på skolerne. Flere pædagoger i vores daginstitutioner og vuggestuer. Flere hænder til de handicappede og socialt udsatte. Og mere støtte, mere omsorg og mere tid til de ældre, der har brug for det. Og det er jeg rigtig tilfreds med, siger borgmester i Horsens Kommune, Peter Sørensen.

Han forklarer, at man i Horsens har råd til at skrue lidt op for velfærden, fordi byrådet igennem en lang årrække har ført en ansvarlig økonomisk politik og fordi, Horsens Kommune har en medarbejderstab, som yder et fantastisk stykke arbejde på et fagligt meget højt niveau hver eneste dag - men som også har travlt.

-Vi har trimmet administrationen, skabt større fokus på vores kerneopgaver og vi har turdet prioritere og tage modige beslutninger. Det har betydet, at vi i dag ikke skal behandle sparekataloger med afskedigelser og serviceforringelser til følge. I stedet står vi med et beløb i hånden, som vi kan fordele på de områder i kommunen, der trænger, siger borgmesteren.

Selvom der er tale om en massivt løft til velfærdsområderne, er der stadig fokus på at sikre, at Horsens Kommune fortsat er en kommune med masser af vækst og udvikling.
-Horsens skal fortsat være en kommune, hvor det er godt at bo og drive virksomhed. Et af de steder, hvor vi kan forbedre os er på det trafikale område, og derfor fremrykker vi eksempelvis arbejdet med at forlænge Ringvej Syd og udvidelsen af Schüttesvej til fire spor, fortæller Peter Sørensen.
Endvidere er det nu aftalt, at der afsættes en pulje på 30 mio. kr. over otte år til områdefornyelse i hele kommune.
-Brædstrup, mellembyerne og landsbyerne i vores kommune er nemlig mindst lige så meget i fremgang som Horsens by. Og det er nogle helt unikke lokalmiljøer, som vi absolut skal understøtte. Derfor indfører vi en ordning, der har kørt i Brædstrup og Horsens by med stor succes de seneste par år, og som bl.a. har ført til nedrivning af gamle huse, nye boligområder, forskønnelse af bymidten, bedre mobildækning og mange andre projekter til gavn for lokalsamfundet.

Endelig fremgår det af budgetaftalen, at det skal være godt at være ung i Horsens. De unge skal forbinde Horsens med et godt sted at bo, besøge og studere. Der skal være et levende ungeliv, som man vil være en del af. Der skal være masser af fritidsaktiviteter i gode rammer. Og der skal være et miljø i byen, som man tiltrækkes af, når man er ung.

-Vi har med budgetaftalen taget nogle vigtige skridt i den retning. Vi har bl.a. afsat flere penge til festivaler - ikke mindst den nyligt lancerede Wall of Sound, der specifikt henvender sig til den unge målgruppe. Vi har vedtaget, at der i vores arbejde med det nye campus og på kulturområdet skal rettes særligt fokus mod at skabe levende ungemiljøer, og vi har vedtaget en række tiltag, der skal skabe bedre vilkår for foreningslivet i kommunen, så de unge kan dyrke deres fritidsinteresser i nogle attraktive rammer året rundt, siger borgmester Peter Sørensen.