Omfattende screening af drikkevandet

(Pressefoto)
(Pressefoto)
Omfattende screening af drikkevandet
02. 11 2018
Samn Forsyning ApS har tjekket sine vandværker for 367 kritiske stoffer. Resultatet er meget opløftende. Drikkevandet i Horsens Kommune har det godt. Det kan Samn Forsyning konstatere efter en omfattende screening af drikkevandet i de fire vandværker, selskabet har ansvaret for.

Analyserne af drikkevandet blev foretaget i slutningen af september og begyndelsen af oktober, og konklusionen var klar: Hverken på Højballegård, Rugballegård, Bjerrebo eller på Endelave Vandværk kan der måles pesticidrester over detektionsniveauerne. Omfanget af analyserne overstiger lovkravene, men er til gengæld i overensstemmelse med de anbefalinger, som er udsendt af DANVA, der er interesseorganisation for vandselskaber i Danmark.

-Der er screenet for 326 pesticider og nedbrydningsprodukter på vandværkerne, ud over de 41 pesticider, det er lovpligtigt at screene for. Blandt de 41 lovpligtige fandt vi sidste efterår spor af desphenyl-chloridazion i to af boringerne på Rugballegård Vandværk i koncentrationer under den fastsatte grænseværdi. Samn Forsyning deltager derfor i undersøgelsen af kilden til forureningen og dens udbredelse i samarbejde med relevante partnere, herunder Region Midtjylland og Horsens Kommune, siger projektleder Marianne Hyltoft Thomsen, Samn Forsyning.

-Vi valgte at tjekke hele paletten, både for at få en helt opdateret viden, og fordi der lige nu er et stort fokus på pesticid-spørgsmålet. De fund i drikkevandet, der rundt om i landet er gjort af 1,2,4-triazol samt dimethylsulfamid, tager vi alvorligt, og for os er det vigtigt at kunne operere ud fra fakta og friske analyser, siger Marianne Hyltoft Thomsen og tilføjer, at alle prøverne er taget af det udgående vand – altså det vand, der sendes ud til tusindvis af Samn Forsynings kunder.

Hun pointerer desuden, at det udvidede analyseprogram ligger i tråd med Samn Forsynings drikkevandspolitik for at tjekke det lokale drikkevand.

-I forvejen tjekker vi for de 41 pesticider, der er beskrevet i loven. Når det gælder mikrobakterier, tjekker vi ledningsnettet og det udgående vand fra vandværkerne – altså det vand, vi leverer til kunderne - mellem tre og syv gange så ofte, som vi skal. Grunden til, at vi har forhøjet analysefrekvens på ledningsnettet og på det udgående vand fra vandværkerne, er fordi de mikrobakterier, som findes naturligt i vandet, typisk først begynder at udvikle sig i forbindelse med behandling og transport af vandet. Så man kan roligt sige, at det er et område, vi i forvejen har stort fokus på, siger projektlederen og fortsætter:

-Der er ingen tvivl om, at vi vil blive ved med at tjekke bredt for pesticider i fremtiden – og vi vil holde os orienteret og deltage aktivt i arbejdet på at sikre en stabil leverance af rent drikkevand, siger hun.