Ørridslev Kirke bød ind til sommerstafet

Else Vang Jessen fortalte om kirkeskibe i Danmark ved aftenens sommerstafet i Ørridslev Kirke.
Else Vang Jessen fortalte om kirkeskibe i Danmark ved aftenens sommerstafet i Ørridslev Kirke.
Ørridslev Kirke bød ind til sommerstafet
01. 07 2019
I årets sommerstafet 2019, hvor 12 kirker i løbet af 12 uger inviterer indenfor til fællessang og lokale fortællinger, var turen i sidste uge nået til Ørridslev Kirke.

Kirkernes Sommerstafet 2019 er godt i gang. Sidste uges stafetarrangement blev afholdt i Ørridslev Kirke, hvor sognepræst Anne Marie Vrang havde indbudt Else Vang Jessen, der er mangeårig redaktør af Hovedgårdbogen som aftenens fortæller.

Else Vang Jessen gjorde de ca. 100 fremmødte stafetdeltagere klogere på historien bag de ca. 1700 kirkeskibe, der hænger rundt i de danske kirker, og kirkeskibet ”Håbet”, der siden 1954 har prydet under loftet i Ørridslev Kirke, udgjorde naturligvis et centralt element af fortællingen. Som optakt til Else Vang Jessens fortælling blev der ved aftenens sommerstafet sunget salmen ”På Jerusalem det ny”. Denne salme blev også sunget, da kirkeskibet blev indviet i kirken for 65 år siden – og helt som det skete dengang, rejste alle i kirken sig, under afsyngningen af salmens to sidste vers. En gestus, der var en bevægende oplevelse for mange af aftenens stafetdeltagere.

Stafetaftenen i Ørridslev Kirke blev afsluttet på bedste vis i våbenhuset, hvor der blev budt på et glas vin. Mange stafetgæster benyttede også lejligheden til at gå ind i kirken igen for gå på opdagelse på egen hånd – og her tiltrak kirkeskibet ”Håbet” sig naturligt nok meget opmærksomhed, men også de karakteristiske kalkmalerier af Kain og Abel i korbuen havde mange beskuere.

Eftersnakken gik lystigt på den smukke juniaften –såvel i våbenhuset som i kirkerummet. Og ikke få gange hørtes det, at stafetgæster udvekslede ordene ”Vi ses jo igen i næste uge”.

På onsdag er det Kattrup Kirke ved Hovedgård, der åbner dørene for alle, der gerne mødes til fællessang og lokale historier på tværs af sogneskel – det sker onsdag den 3. juli kl. 19.

Alle er velkomne, og det er gratis at deltage. Tilmelding er ikke nødvendig.