Østbirk i stenalderen – en hovedfærdselsåre

Foto/Illustration: Horsens Museum
Foto/Illustration: Horsens Museum
Østbirk i stenalderen – en hovedfærdselsåre
12. 04 2019
Horsens Museum har gennem de seneste 20 år foretaget en række spændende udgravninger i Østbirk forbindelse med forskellige anlægsarbejder. Udgravningerne har særlig foregået i den sydøstlige udkant af byen på begge sider af Storegade, hvor der senest blev gravet i 2009 forud for opførelsen af den nye børnehave. Også i forbindelse med de senere års vandseparering, fulgte museet af samme årsag anlægsarbejdet gennem byen.

Af Horsens Museum

Resultaterne har vist, at Østbirk i tiden omkring overgangen mellem yngre stenalder og begyndelsen af bronzealderen rummede en helt særlig bebyggelse med tilhørende gravplads, og mange af fundene herfra har ikke kun vakt opsigt indenfor den danske arkæologi men også udenfor landets grænser.

En væsentlig årsag til de særlige fund formes at være stedets placering ved en af datidens østjyske hovedfærdselsårer, som netop forløb gennem dalen. Her blev noget af det ældste importerede metal gennem flere århundreder transporteret fra fjorden til søområderne mellem Skanderborg og Silkeborg, hvor der er gjort vigtige fund af sådanne metaller.

Museet har netop fået publiceret en artikel med nogle af de vigtigste resultater fra udgravningerne i Østbirk i tidsskriftet ”Journal of Neolithic Archaeology”. I tilfælde af at det kunne have interesse for Østbirk Avis, kan artiklen hentes gratis på nedenstående link:

http://www.jna.uni-kiel.de/index.php/jna/article/view/160