Østbirk Stadion får tribune

Illustration af ØIF’s nye tribune.
Illustration af ØIF’s nye tribune.
Østbirk Stadion får tribune
10. 05 2017

Østbirk Stadion - Trailergaarden Gantrup Arena - skal have tribune.
 Teknik- og Miljøudvalget bevilligede tirsdag en stor del af økonomien til projektet fra Mellembyernes anlægspulje. Projektet omfatter jordbundundersøgelser, ingeniørberegninger, punktfundamenter, opsætning af åse, spær, stålplader og inddækning, belægningsarbejder og indbygning af trapper.
 I tribuneprojektet indgår frivilligt arbejde for 59.800 kr., hvilket modsvarer 200 timers arbejde ifølge retningslinjerne for Mellembyerne anlægspulje.
 Det bevilligede beløb til projektet er 179.400 kr. af den samlede budgetpris på 239.200 kr.
 Tribunen får plads til 100-120 personer og placeres på skråningen mod Storegade. Tilskuerne får siddepladser forrest og bagtil bliver der plads til stående publikummer i læ for regn og vind.
 Østbirk Idrætsforenings fodboldafdeling solgte ved årsskiftet nytårsskyts til fordel for tribuneprojektet. De frivillige, der skal opføre tribunen, fik tegnet, indhentet priser, lavet tekniske undersøgelser og ansøgt Mellembyernes anlægspulje om støtte til projektet.
 Der er årligt afsat 1,5 mill. kr. til Mellebyernes anlægspulje til 10 byer omkring Horsens. Et krav for støtte er 25% medfinansiering. Der ydes støtte i beløbsstørrelsen fra 20.000 kr. til 250.000 kr. Puljens midler fordeles med hensyntagen til geografisk og indholdsmæssig spredning.
 Der er Vinca Nielsen, der er ansvarlig for tribuneprojektet i Østbirk IF.

winkGiv Østbirk Avis Østjydsk Avis et like her, så får du nyhederne på Facebook!