Overordnet plan klar for den fysiske udvikling i Horsens Kommune

Arkivfoto, Horsens 2012
Arkivfoto, Horsens 2012
Overordnet plan klar for den fysiske udvikling i Horsens Kommune
20. 02 2018
Ny kommuneplan for Horsens Kommune sikrer sammenhæng, kvalitet og langtidsholdbar udvikling

Økonomi- og Erhvervsudvalget i Horsens Kommune vedtog i aftes Kommuneplan 2017, som er den overordnede plan for den fysiske udvikling i hele kommunen.
 - Med den nye kommuneplan sikrer vi, at der tænkes langsigtet og helhedsorienteret. Det er der brug for, hvis vi fortsat skal være et attraktivt sted at bo, studere, arbejde, besøge og investere i. Det kræver nemlig en kvalitetsbevidst planlægning at skabe rammerne for det gode liv, og det kan den nye kommuneplan, siger borgmester Peter Sørensen og tilføjer:
 - Som eksempel er vores landskaber, natur, vand og skove nogle af kommunens største og vigtigste værdier. Med Kommuneplan 2017 har vi en plan for, hvordan vi finder balancen mellem benyttelse og beskyttelse af de grønne værdier. For der er områder, som er mere sårbare end andre. Her er vi nødt til at øge beskyttelsen af området gennem nøje planlægning. Modsat er der andre områder, som sagtens kan tåle at blive brugt rekreativt af borgerne.

Byudvikling med kvalitet
Horsens Kommune er en af Danmarks hurtigst voksende kommuner. Det stiller også store krav til planlægningen:
 - Der bliver bygget rigtig meget, og det går hurtigt. Men vi må ikke glemme at tænke os godt om, for byggerierne kommer til at stå i mange år frem. Derfor skal de nye byggerier udføres med en høj grad af arkitektonisk kvalitet. Og så skal vi sikre, at de tilpasses bedst muligt til den eksisterende by, så vi også får nogle attraktive byrum at opholde os i. Et af de nye temaer i kommuneplanen er planlægning for høje huse, som jo er meget markante byggerier. Her er der mange hensyn at tage, f.eks. den visuelle påvirkning og skalaforhold. Derfor er der udpeget nogle konkrete områder, hvor der kan bygges højt. Den vigtige diskussion om kvalitet i byudviklingen, som kommuneplanen fokuserer på, følger vi op på i en kommende arkitekturpolitik, som vi forventer at udarbejde over det næste års tid, siger Peter Sørensen.

Fokus på udviklingen i landsbyerne
I den nye kommuneplan er der også fokus på udviklingen i landsbyerne og de værdifulde bosætningsmuligheder, som landsbyerne har.
 - Landsbyerne i vores kommune er præget af stor arkitektonisk, landskabsmæssig og kulturhistorisk værdi, og det er noget, vi skal blive bedre til at udnytte. Det er værdier, som vi skal passe på og værne om, for det er betydningsfuldt for dem, som bor der, men også for dem, som overvejer at flytte dertil, siger borgmesteren og tilføjer afslutningsvis:
 - Kommuneplan 2017 sætter en ny klar retning, hvor vi tænder det lange lys og ser ud i fremtiden. Det gør vi, fordi fremtidens attraktive kommune besluttes og planlægges i dag. Jeg tror, at vi har fået et rigtig godt redskab til at udvikle en moderne kommune med omhu.
 Kommuneplan 2017 skal endelig vedtages i Byrådet mandag den 26. februar 2018.

yesFølg Østbirk Avis Østjydsk Avis på Facebook her!