P-pladser og By fortætning skal følges ad

P-pladser og By fortætning skal følges ad
10. 06 2018
Af Esben Hedeager, Bavnehøjvej 30, Egebjerg, medlem af Horsens byråd for de konservative

Horsens er som resten af byerne på Jyllands østkyst inde i en rivende udvikling. Der bliver bygget overalt, og det hele går meget stærkt, måske også for stærkt?
 Jeg mener, vi i Horsens glemmer at medregne p-pladser nok ved nybyggerier. Det giver allerede problemer for de borgere, der bor omkring havnen. På havnen var p-normen sat til en halv p-plads pr. lejlighed. På opfordring fra de konservative er det nu blevet hævet til 1 p-plads i nogle områder, her er der er tale om nyopførte lejligheder til mellem 3-7 millioner kr. Jeg kender ikke til mange, der køber så dyr en lejlighed, der ikke også har bil. De fleste har 2 og desuden beholder flere ældre langt op i alderen også deres biler. Byrådet har sat en undersøgelse i gang om, vi skal have afkørsel nr. 5 fra motorvejen samt et ekstra spor.
 Hvordan hænger det sammen med, at vi ikke skal indtænke nok p-pladser i fremtidige nybyggerier?
 Jeg har lige været på studietur i Ålborg med Plan- og Miljøudvalget i Horsens Kommune. Jeg stillede arkitekt, Karin Højlund i By- og landskabsforvaltningen i Ålborg Kommune følgende spørgsmål: ” Hvis der var noget, I skulle have gjort anderledes, hvad skulle det være”? Her advarede Karin Højlund om, at vi skulle huske at indtænke nok p-pladser, når man laver byfortætning. Gør man ikke det, ødelægger man de omkringliggende områder, da folk i de nye områder parkerer i de eksisterende områder. Ud over det anbefalede hun også, at p-pladser skulle følge lejlighederne, og at p-normen generelt bliver sat for lavt.
 Jeg bliver nervøs, når jeg i Horsens Folkeblad den 9. juni kan læse, at man har planer om at bygge 1500 boliger, sportshal, daginstitution og supermarked på godsbanearealerne ved banegården, og der kun er beregnet små 800 p-pladser. Det er i samme område, hvor vi snart igangsætter byggeriet af det nye Campus, hvor der efter min mening slet ikke er afsat nok p-pladser. Og hvad med pendlerpladserne til de, som tager toget? Skal det til at koste penge at parkere for at tage toget på arbejde?
 Jeg håber Økonomi- og Erhvervsudvalget vil være særlig opmærksom på denne udfordring, når det skal diskuteres i udvalget på mandag.
 Skal de borgere, der allerede bor i byen lide under, at det bliver lavet for få p-pladser? Det mener De konservative ikke. Vi går målrettet efter at få hævet p-normen og få undersøgt, hvordan man kan bevare flest mulige p-pladser. Det er i øvrigt nemt at nedlægge en p-plads, hvis det viser sig, at man har lavet for mange. Derimod er det straks værre, hvis det modsatte skulle vise sig.