Pas godt på de ansatte

Pas godt på de ansatte
14. 11 2017
Læserbrev af Helge Bjørnstrup, Lindeparken 14, 8700 Horsens

Mange ansatte i Horsens Kommune er under pres. I ældreplejen, i daginstitutionerne, på socialrådgiverkontorerne, på skolerne, på alle rammebelagte områder, der er "effektiviseret" de seneste år. Vi må simpelthen erkende, at vi ikke får mere for mindre. Ikke mere pleje, ikke bedre pasning og undervisning af vores børn og ikke bedre sagsbehandling – bare mindre.

Enhedslisten vil sikre de ansatte i Horsens bedre arbejdsvilkår. De ansatte skal spørges om deres idéer til nødvendige tiltag for at bedre egen situation, og dermed situationen for borgerne, som de er ansat til at tage sig af. Så må der sættes ind, hvor det er nødvendigt.

Måske handler det om tilførsel af flere ressourcer, og flere hænder. Måske drejer det sig om at skabe et godt arbejdsmiljø med anerkendelse, tillid til medarbejdernes faglighed, uddelegering af arbejdsområder, ledere, der går forrest, og kommunens lydhørhed som arbejdsgiver.

Når rådhuset og andre funktioner flytter ud, stilles de ansatte overfor nye udfordringer. Fra starten må der være fokus på den nye arbejdssituation. Hvad med de fysiske rammer? Er der plads nok, tilstrækkelig ro? Kommer der yderligere "effektiviseringer"?

Borgerne, der kommer i klemme i det kommunale system, har en borgerrådgiver.
De ansatte kan gå til tillidsrepræsentant og leder. Enhedslisten forslår i tillæg hertil, som i forhandlingerne om budget 2015, at der etableres en " whistleblower-ordning", hvor medarbejderne kan lufte bekymring og påpege belastende arbejdsvilkår. Ikke som en kritik af eller erstatning for fagforeningerne, men derimod et tilbud om at snakke problemerne igennem, og tage hånd om dem, inden de eskalerer.
Jeg anbefaler at stemme på Enhedslisten d. 21. november. Kryds ved liste Ø.

yesFølg Østbirk Avis Østjydsk Avis på Facebook her!