Plan for Ringvej Syd klar til politisk behandling

Dette kort viser den fremtidige linjeføring af vejen, som den er tegnet i skitseforslaget. Kort: Horsens Kommune.
Dette kort viser den fremtidige linjeføring af vejen, som den er tegnet i skitseforslaget. Kort: Horsens Kommune.
Plan for Ringvej Syd klar til politisk behandling
11. 06 2019
Skitseprojektet for udbygningen af Ringvej Syd lægger op til, at vejen føres over Horsens Fjord på dæmninger, der skal klimasikre Horsens By. Trafikafdelingen i Horsens Kommune har nu udarbejdet et skitseprojekt for anlæggelsen af de sidste to etaper af Ringvej Syd. Skitseprojektet skal politisk behandles den 17. juni 2019.

Et enig byråd besluttede i budget 2019 på baggrund af Trafik 2030-planen, at der skulle udarbejdes et skitseprojekt for videreførelsen af vejen. Formålet med ringvejen er at lede tung trafik til havnen uden om Horsens midtby og dermed aflaste bl.a. Høegh Guldbergs Gade, Bollervej og Bjerrevej. En videreførelse af vejen vil samtidig fjerne trafik fra boligområderne i sydbyen og sikre en bedre afvikling af trafikken.

"Når ringvejen er forlænget, kan man køre fra Horsens Syd og ned til havnen på en strækning med kun ganske få lyskryds. I dag skal man igennem adskillige lyskryds ind gennem byen. Derudover er det vigtigt, at en forlængelse af vejen vil fjerne en trafikal og miljømæssig belastning fra sydbyen og skabe en bedre trafiksikkerhed", siger Peter Sørensen, borgmester i Horsens Kommune.

Foruden trafikafviklingen er der i skitseprojektet tænkt ind, hvordan anlæggelsen af vejen kan bruges til at klimasikre en stor del af midtbyen.

"Byrådet har tidligere besluttet, at Horsens By skal klimasikres mod en stormflod, hvor vandet i fjorden stiger 2,60 meter over det normale. Derfor har vi i skitseprojektet lagt op til, at vejen krydser Horsens Fjord på dæmninger, som kan fungere som værn imod forhøjet vandstand i fjorden", forklarer Allan Lyng Hansen, afdelingschef for Affald og Trafik i Horsens Kommune. 

Vejen sænkes ved boligområder

Fra Bjerrevej og forbi boligområderne Tyrstedhøj, Hyrdetasken og Skovbrynet er anbefalingen, at vejen sænkes 4-6 meter under terræn for at mindske støjen. Ringvejen føres under Bollervej, og der etableres et hanke-anlæg som tilslutning til Bollervej.

Vej- og trafikafdelingen anbefaler, at arbejdet med begge etaper går i gang på samme tid.

"Ved at tage hul på begge etaper samtidig kan vi grave jord væk på de strækninger, hvor vejen skal sænkes og bruge det til at hæve vejen ned mod fjorden, hvor den skal bruges til klimasikring", siger Allan Lyng Hansen.

Sammen med vejen etableres der gang- og cykelstier på hele strækningen. Klokkedalsvej og adgangsvejen til Uth Spejderhytte føres over vejen på broer. Bollerstien føres under vejen i en tunnel.

Forventningen er, at videreførelsen af ringvejen vil reducere trafikken på Bjerrevej med 39 pct. Når vejen er åbnet, vil der køre ca. 8000 biler i døgnet på strækningen mellem Bollervej og Ove Jensens Allé og 5000 mellem Bjerrevej og Bollervej.

Første etape af Ringvej Syd, som går fra Vejlevej til Bjerrevej, blev åbnet i august 2017.