Politikerne vil tættere på de unge

- Vi skal invitere de unge ind til møder med en anden dagsorden, end at de bare skal afrapportere, siger Lone Ørsted, der her får sig en snak med Ungerådets formand Helene Henneberg.
- Vi skal invitere de unge ind til møder med en anden dagsorden, end at de bare skal afrapportere, siger Lone Ørsted, der her får sig en snak med Ungerådets formand Helene Henneberg.
Politikerne vil tættere på de unge
14. 03 2019
- Vi vil høre, hvad der optager dem. Det er vigtigt, at de unge ikke nøjes med at afrapportere, når vi mødes. Vi vil længere ind og høre, hvad de er optaget af., siger Lone Ørsted (S), formand for Børne- og Uddannelsesudvalget.

Udvalget vil i højere grad fokusere på demokratisk og politisk dannelse, herunder politisk indflydelse på ungeområdet. Det indebærer blandt andet, at de unge nu bliver inviteret med til flere møder og får mulighed for at deltage i forskellige uddannelsesfora.

- Vi skal som politikere sørge for at komme bag om resultaterne og få spurgt ind til, hvordan de unge egentlig har det. Indtil nu har vi lidt manglet nogle rammer for at mødes og udveksle synspunkter - både om de mange konkrete projekter, der sker i Horsens men også om mere bløde emner som trivsel. Vi håber med dette initiativ at få skabt en bedre balance mellem den impulsive dialog og det formaliserede samarbejde. Det kunne for eksempel være temamøder to gange om året om et aktuelt emne, siger Lone Ørsted og tilføjer, at balancen skal gå begge veje, så de unge føler sig trygge ved at henvende sig til politikerne, når de har noget på hjerte og vice versa.

I Ungerådet glæder de sig rigtig meget over åbningen til et styrket samarbejde. Indtil videre har medlemmerne blandt andet været inviteret med til et stort fællesskabsmøde på FÆNGSLET.

Formand Helene Henneberg fortæller:

- Politikerne siger, at vi altid kan komme til dem, men hvad betyder det egentlig? Det spørgsmål har vi lidt savnet et svar på, men nu ser det ud til, at vores ønske om en tættere dialog og mere politisk indflydelse bliver opfyldt, og det er vi rigtig glade for.

Som formand kan hun konstatere, at det har været lidt op ad bakke at få gang i Ungerådet, som blev oprettet for fem år siden og har plads til 37 medlemmer. For øjeblikket er der 12 aktive medlemmer, hvoraf de 4-5 stykker er hard core på banen.

Det manglende engagement kan skyldes, at en del medlemmer også er med i skolernes elevråd og prioriterer arbejdet højere dér, fordi de føler, det er tættere på deres hverdag. Den forskellighed i måden at engagere sig på skal der også tages højde for i Ungerådet, så det giver mening for medlemmerne at være der, mener Lone Ørsted:

- Der skal være plads til alle uanset om man foretrækker græsrodsarbejde eller gerne vil være med til at udstikke visioner.

Ungerådet mødes officielt ca. fem gange om året. Hertil kommer en række uofficielle møder.