Prisnedsættelse for fjernvarme i Hovedgård

Prisnedsættelse for fjernvarme i Hovedgård
15. 06 2017

- Gennem en årrække har Hovedgård Fjernvarmeværk holdt prisen uændret for forbrugerne, men for det kommende regnskabsår 2017-18 kan vi nu sætte prisen ned. Prisen på energiforbruget bliver sat ned med 30 kr. pr. Mwh og desuden bliver målerafgiften næsten halveret. Det vil – inkl. moms - betyde en prisnedsættelse på ca. 1.000 kr. for et parcelhus, siger formand for Hovedgård Fjernvarmeværk Kaj Jessen.

Lidt koldere
- Det år, vi afslutter nu, har været mildt, men dog koldere end de tidligere år. Derfor vil nogle forbrugere opleve, at de skal betale lidt mere, fordi de har brugt mere varme. Men det ændrer ikke på, at vi kan sætte prisen ned for det kommende år!

Årsager til prisnedsættelse
Der er flere årsager til, at Hovedgård Fjernvarmeværk kan sætte prisen ned.
 - For det første har vi dygtige folk ansat. Vores driftsleder, Peter Skovgård, passer værket, ledningsnettet og forbrugerne omhyggeligt. Vores regnskabsmand, Anders Stilling, passer godt på pengene, og sørger for, at vi har en præcis administration både overfor myndigheder, leverandører og forbrugere. Endelig har vi ansvarsfulde vagtfolk og et godt samarbejde med Vandværket. Det betyder også meget, at vi har en fornuftig pris på køb af flis og nøje overvejer både vedligehold og nyinvesteringer. Det er også en fordel, at vi får stadig flere forbrugere, og at vi har kapacitet til at få endnu flere med, siger Kaj Jessen.

Bedre udnyttelse af energien
Gennem flere år har Hovedgård Fjernvarmeværk arbejdet på at få en bedre udnyttelse af den energi, der bliver sendt ud i husene. Fjernvarmevandet skal afkøles bedst muligt, hvis der skal kunne leveres til endnu lavere pris. En dårlig afkøling udnytter ikke energien i fjernvarmevandet optimalt, og det betyder øgede udgifter til el, da der pumpes mere vand end nødvendig. Det betyder også øgede udgifter til flis på grund af øget varmetab i ledningsnettet og formindsket effektivitet i vores flisfyr.
 - Udvalgte forbrugere, der afkøler fjervarmevandet for lidt, har derfor i år fået tilbudt et gratis servicebesøg. Disse eftersyn har påvist forskellige fejl og mangler ved de undersøgte installationer. Når fejlene er udbedret, vil afkølingen blive bedre, og dermed reduceres vores energiforbrug, forklarer Kaj Jessen.
 Denne indsats forsætter Fjernvarmeværket med, og målet er, at alle huse mindst afkøler med 25 grader, men gerne mere.
 - Vi har stadig dog kun en ekstra afgift for de, der afkøler mindre end 20 grader. Pengene herfra bliver også i de kommende år brugt til servicebesøg i de huse, der afkøler for lidt.
 - Målet er, at vi altid har en sikker og miljøbevidst levering af varme til forbrugerne. Det skal ske til lavest mulig pris på såvel kort som langt sigt, og så skal andelshaverne gennem god service kunne mærke, at det er deres eget varmeværk. I den sammenhæng er det jo alle tiders, at vi kan sætte prisen ned for det kommende år, slutter formanden for Hovedgård Fjernvarmeværk.
yesFølg Østbirk Avis Østjydsk Avis på Facebook her!