Region Midt busruter og transport

Region Midt busruter og transport
07. 08 2017
Læserbrev af Leif Kristensen, Østerhøjsvej 15, Egebjerg, 8700 Horsens.

Feriemåneden juli har været fyldt med skriverier i aviserne med planer fra Region Midt, om nedlæggelse af forskellige busruter. Det være sig kommunale og regionale ruter, besparelserne kender åbenbart ingen grænser, når det er den personlige service, der skal holde for, alt fra flytning af stoppesteder, omlægninger af kørsel for at holde køreplanen, uden hensyn til de passagerer, som bruger ruterne. Region Midt er åbenbart god til, når det gælder besparelser at ramme det almindelige menneske, uanset om det er de raske, eller de syge, som er under behandling.
 Patienter og ambulante patienter flyttes fra sygehus til sygehus. Flere tusind er mig oplyst flyttet sidste år 1. januar 2016. Fra Skejby til Herning. (Jeg er selv en af dem). Uden hensyntagen til længere og dyrere transport.
 Okay, der er da kørselsgodtgørelse, er det? Det afgør en dame på kontoret med et lille kryds, så er det laveste takst, som mere end halverer de kørte km i forhold til det beløb, som udbetales. Beløbet dækker ikke prisen på busbilletten frem og tilbage, med Midt Trafiks egne busser.
 Og nu vil Region Midt fjerne flere ruter. Såfremt man som patient ikke vil bruge en dag eller mere på ambulant kontrol, så er det egen bil eller venner, der må hjælpe.
 Skyldes alle de her spareøvelser at Region Midt betaler anseelige beløb til anlæggelse af Letbanen Odder Aarhus Skejby Grenå? Eller er det, de mange byggerier af nye sygehuse, der er skyld i at alle borgere i Region Midt bliver ringere stillet transportmæssigt, eller må punge endnu mere ud for at bibeholde det eksisterende niveau.
 Samtalen, jeg havde med kørselskontoret udmunde dog i en lille trøst, da den flinke dame sagde. ”Der er nogen, som har meget længere transport end dig”.
 Det ændrer dog ikke på, at den offentlige transport bliver ringere og dårligere efter hver en spareøvelse fra det offentlige, og refusionerne med.

yesFølg Østbirk Avis Østjydsk Avis på Facebook her!