Regionale Busruter – Region Midtjylland

Regionale Busruter – Region Midtjylland
16. 06 2018
Læserbrev på vegne af Gedved Lokalråd, Niels Arne Kjærgaard, Formand

I de kommende busspareplaner for Region Midtjylland indgår bl.a. besparelser på busrute 107, der forbinder Skanderborg og Horsens.
 Gedved Lokalråd vil hermed pointere vigtigheden af at busrute 107 opretholdes eller styrkes.
 Ved sidste omlægning af busruterne blev forbindelsen mellem Horsens og Gedved reduceret, idet en række afgange med bus 112 nu kører direkte mellem Østbirk og Horsens, hvor busserne tidligere kørte gennem Gedved.
 Hvis offentlig transport skal være en reel mulighed for borgerne, må busserne være der. Regelmæssige busser mellem Gedved og Horsens er en nødvendighed, men også forbindelsen mod nord til Skanderborg og videre til Århus er afgørende for mange borgere i Gedved.
 Tilflytningen til Gedved går stærkt, og mange tilflyttere såvel som nuværende beboere arbejder eller studerer i Skanderborg og Aarhus. En del børn og unge går i skole eller gymnasium i Skanderborg og benytter 107’ern som skolebus.
 Gedved Lokalråd opfordrer derfor til, at man ikke reducerer, men udvider antal afgange med rute 107 i morgen- og eftermiddagstimer. Det vil betyde, at offentlig trafik bliver et reelt alternativ til egen bil. Ruten kan være med til at aflaste trafikken på E45. Omvendt vil en reduceret trafikplan for rute 107 sende flere biler ud på motorvejen. En dårligere trafikbetjening fra Gedved mod Skanderborg og Aarhus vil også være et dårligt signal til de mange børnefamilier, som har Gedved i tankerne som kommende bosætningssted.