Renovering af ØIF’s gamle klubhus

Østbirk IF’s gamle klubhus på Storegade har længe stået på Horsens Kommunes liste over bygninger, der skulle rives ned som en del af en byforskønnelsesplan.
Østbirk IF’s gamle klubhus på Storegade har længe stået på Horsens Kommunes liste over bygninger, der skulle rives ned som en del af en byforskønnelsesplan.
Renovering af ØIF’s gamle klubhus
02. 11 2019
Østbirk IF’s gamle klubhus på Storegade har længe stået på Horsens Kommunes liste over bygninger, der skulle rives ned som en del af en byforskønnelsesplan. Efter flere henvendelser til ØIF fra borgere, der finder den historiske bygning bevaringsværdig, har ØIF’s bestyrelse ansøgt Horsens Kommune om støtte til at renovere bygningen som alternativ til nedrivning.

Horsens Kommunes byråd har imødekommet ansøgningen, og bevilget et beløb svarende til nedrivningsprisen foruden et beløb, der allerede var bevilget til at opføre et skur til de rekvisitter, som foreningen nu opbevarer i det gamle klubhus. I alt er der afsat 115.000 kr. til at restaurere det gamle klubhus.

Formand for Østbirk IF Jens Norup Simonsen er både glad og overrasket over byrådsbeslutningen.

- Jeg ved ikke helt, hvad vi havde forventet, men vi er selvfølgelig godt tilfredse med, at byrådet også kan se muligheder i at bevare den historiske bygning, siger Jens Norup Simonsen.

En bevilling på 115.000 kr. lyder af mange penge, men det er ØIF’s bestyrelses umiddelbare vurdering, at pengene kun helt eller delvist rækker til materialer til restaureringen. Det er derfor bestyrelsens forhåbning, at arbejdet kan udføres ved hjælp af frivillig arbejdskraft.

Først og fremmest håber bestyrelsen, at der kan nedsættes en arbejdsgruppe, som vil være med til at diskutere konkret anvendelse af det gamle klubhus, og som også vil stå for at planlægge og udføre restaureringen af bygningen. I første omgang handler det om at skaffe overblik over, hvad der skal gøres ved huset, og samtidig vurdere, hvor langt pengene rækker.

- Tidligere projekter som f.eks. indsamling af midler til ny hal viser, at der er stor velvilje til at støtte projekter, der understøtter idrætten i Østbirk, siger Jens Norup Simonsen.

- Nu er det så en anden form for støtte, der er brug for, og vi tror på, at det i Østbirk er muligt at finde ildsjæle, der har mod og lyst til at give sig i kast med renoveringsprojektet. 

Interesserede, der vil vide mere eller melde sig til renoveringsprojektet, kan kontakte formand for ØIF Jens Norup Simonsen på tlf. 87 55 36 60.