Ringvej – Syd og nord

Ringvej – Syd og nord
09. 11 2017
Læserbrev af Jakob Bille, Højmarksvej 19, 8700 Horsens. Formand og Byrådskandidat for Liberal Alliance Horsens

Vi har en konkret udfordring med infrastrukturen i Sydbyen. Udbygningen af vejnettet har på ingen måde fulgt med bosætningen i området, hvilket borgerne nu betaler prisen for i form af lange bilkøer, tætpakket og tung trafik, støj og forurening. Det er derfor tid til handling. Jeg støtter forslaget om en forlængelse af omfartsvejen fra Bjerrevej ned til Bollervej ved Klokkedal. Det er den eneste reelle mulighed, vi har for at løse trafikudfordringen og flytte den tunge trafik væk fra de tætbefolkede områder, vores skoler og vores daginstitutioner. På den måde sikrer vi tryghed, mindre støj, mindre forurening og en hurtigere og mere trafiksikker adgang til midtbyen. De fremlagte alternativer er uambitiøse lappeløsninger, der ikke vil løse de massive udfordringer. Med en ringvej Syd får vi en fremtidssikret løsning, der sikrer bedre betingelser for borgerne og ikke mindst erhvervslivet.
 Men for at ”ringen” omkring Horsens bliver fuldendt, skal der etableres en nordlig ringvej. Allerede i dag er der trafikale udfordringer i adgangen til E45 fra den østlige del af kommunen. Og med udsigten til 9.000 nye borgere i området nord for Nørrestrand, og den massive byudvikling, der er planlagt i den nordøstlige del af kommunen, øges behovet for nemmere, hurtigere og mere trafiksikker adgang til E45 for borgerne i den østlige del af kommunen. De nuværende løsningsforslag går på en ”flad” nordlig ringvej op ad Langmarksvej og ud ad Vestergade. Det mener jeg ikke er ambitiøst og fremtidssikkert nok. Desuden er jeg principielt imod at tæt, tung, støjende og forurenende trafik skal ledes ind igennem Horsens by tæt på borgerne, skoler og daginstitutioner.
 I forhold til den fremtidige byplanlægning har vi alletiders mulighed for at handle proaktivt inden problemerne bliver for store – som tilfældet er i Sydbyen. Vi kan ligeså godt lære af fortiden og lave den rigtige løsning fra starten, frem for at brandslukke om nogle år. Hvis ikke vi handler er der en reel risiko for, at den østlige del af kommunen bliver hægtet af ”væksttoget”, og det bliver mindre attraktivt at bosætte sig i eksempelvis Søvind, Stensballe, Haldrup, Serridslev, Tvingstrup, Hovedgård og i mange landsbysamfund i området. Jeg vil arbejde for en bedre og klogere infrastruktur – i hele Horsens Kommune.

yesFølg Østbirk Avis Østjydsk Avis på Facebook her!