Så fik Gantrup sin cykelsti

Så fik Gantrup sin cykelsti
24. 06 2018

I Gantrup har der længe været et ønske om at skabe en trafiksikker vej til cyklister og fodgængere fra Gantrup til Østbirk på grund af den tunge og til tider hurtiggående trafik og lørdag 23. juni kunne en flok glade beboere overvære, at børnene klippede den røde snor over.
 Man har i mange år forsøgt at få kommunen i tale og få prioriteret en cykel- og gangsti mellem Gantrupvej og Kongevej, desværre uden held. En sti ville medføre at gående og cyklende, ville kunne komme sikkert frem, mellem de to byer.
 Da Gantrup i 2017 får bevilliget kr. 100.000 af Horsens Kommune fra tilskudspuljen ”Trygge Landsbyer”, valgte byens borgere at prioritere en sti, og brugte kr. 25.000 af midlerne til at etablere en sti. Med hjælp fra sponsorer, arrangementer samt masser af frivillig arbejdskraft har gjort, at der nu er etableret en sikker vej.
 Stien som er 1-2 m. bred er toppet med stabil grus og stenmel. De mange fremmødte fik champagne i glasset og i fælles flok begav de sig frem mod Sandvad og Kongevejen, hvor alle var med på et fællesfotografi og ungerne fik en velfortjent is.
kildall

Se film her!

Sorry, you need to install flash to see this content.