Samn fortsætter med kloaksepareringen i Hovedgård

Samn fortsætter med kloaksepareringen i Hovedgård
20. 02 2018

Samn Forsyning ApS forsætter med kloaksepareringen af den nordlige del af kloaksystemet i Hovedgård.
 Den 1. etape som omfattede Stationsvej, Horsensvej, Vandværksvej, P C Jensensvej og Skolebakken er ved at være afsluttet af Entreprenørfirmaet Jens Jørgensen, Østbirk. Arbejder er udført indenfor budgettet som var 8.5 mill.
 Det kommende arbejde som udbydes af Samn Forsyning skal udføres over 2 år.
 De pågældende husejere som bliver berørt af kloaksepareringen er blevet indkaldt til informationsmøde på Cafeen i Hovedgårdhallen mandag den 26. og tirsdag den 27. februar fra kl 19.00 til kl. ca. 20.30.
 I indeværende år udføres ledningsarbejde i stisystemry mellem Tornbjerg og Birkevænget, Tornbjerg, Vestergade, Engvangen, Bakkevej, Møllevej og Grønnegade.
 - Ledningsarbejde i Vestergade vil give anledning til en del gener, da vejen skal afspærres for gennemkørsel, når opgravning finder sted på strækningen Vestergade 19-65, siger projektleder Tom Nielsen, Samn Forsyning.
 Udover etablering af en spilde- og regnvandsledning, etableres der en separat ledning for afledning af drænvand fra Ludvigseje Skov m.m og fra Tornbjerg Skov, som udleder direkte til Ørskov Bæk.
 Anlægsperioden for 2018 forventes at strække sig over 35 uger med forventet opstart ultimo marts/primo april 2018.
 - I 2019 fortsætter separatkloakeringen med krydsning af banearealet, Østergade, Nørregade, Frydsvej og i stiareal til Tornbjerg Skov, ligesom der arbejdes på at etablere en 7.200 m² stor regnvandssø på fællesarealet ved N P Danmarksvej og Birkevænget.
 Forslaget fremlægges af Samn Forsyning på grundejerforeningens generalforsamling som afholdes indenfor kort tid, siger Tom Nielsen.
 I 2019 er perioden dog kun 15 uger med forventet opstart om foråret.
 Det foreløbige budget for det resterende arbejde i den nordlige del af Hovedgård udgør ca. 30 mill.
 I årene 2020-23 forventer Samn Forsyning yderligere at skulle investere 40-50 mill. i den sydlige del af Hovedgård.
 Samn Forsyning forsikrer at de færreste nulevende beboere i Hovedgård vil blive generet af yderligere kloakrenovering i området, da afløbsledninger har en forventet levetid på mindst 100 år.
 Mandag den 26. februar er 74 husejere fra Vestergade og Frydsvej indkaldt til informationsmødet i Hovedgårdhallens Café, tirsdag den 27. februar 68 husejere fra Tornbjerg, Engvangen, Bakkevej, Møllevej, Skovparken, Grønnegade, Nørregade og Østergade.

yesFølg Østbirk Avis Østjydsk Avis på Facebook her!