Skal Hovedgård fortsat have en borgerforening?

(Arkivfoto)
(Arkivfoto)
Skal Hovedgård fortsat have en borgerforening?
22. 03 2019
Kan vi klare den? Vi sætter denne gang spørgsmål ved, om frivilligheden er nok tilstede i byen, til at vi kan og vil fortsætte Hovedgård Borgerforening! Tre af de fem medlemmer i bestyrelsen er på valg og ønsker ikke genvalg. Suppleanten vil gerne hoppe ind, så vi skal minimum have 2 nye i bestyrelsen, for at vi kan fortsætte! Så mange kom der næsten ikke sidste år til generalforsamlingen!

Arbejdet er for stort for de fem medlemmer som er i bestyrelsen nu – og der stilles derfor også forslag til ændringer i vedtægterne, så flere kan træde ind i bestyrelsen, men at der blot skal være minimum fem.

Laug skal lette arbejdspresset

Samtidig ønsker vi at lave nogle udvalg og et par laug, som skal drives af frivillige fra byen, under Hovedgård Borgerforening. Dermed kan bestyrelsen få noget af arbejdspresset væk – de har også familier og arbejde ved siden af.

Mange ved det nok ikke – men borgerforeningen er med i rigtig mange ting – ting som vi dermed mister eller som fremadrettet ændre form.

Lukkes borgerforeningen mister vi Anlægget

Først om fremmest ejer vi Anlægget i byen – men nedlægges borgerforeningen, skal dette overdrages til kommunen ifølge klausulen i gavebrevet der fulgte med, da vi fik anlægget doneret for mange år siden.

Samtidig er vi medejer af Hallen i byen, med i byens lokalråd og medejer af Hovedgård Byfest.

Dertil kommer de nuværende arrangementer i byen, så som Byens juletræ og optog, vi hjælper til ved Juletræsfesten hvert år, vi holder Sankt Hans og Fastelavn.

Under foreningen hører også byens flaglaug, som flager på forskellige mærkedage mm. Og ved runde fødselsdage, hvis man henvender sig.

Bestyrelsen har brug for din hjælp

Der er nok for den lille bestyrelse at gribe fat i – og arbejdet tager meget tid – ud over at skulle lave regnskab, holde hjemmeside vedlige og alt det andet som følger.

Så vi har brug for hjælp, støtte og stiller derfor det store spørgsmål – Vil byen det nok?

Ellers ender det nok med at vi må give op og lukke foreningen.

Generalforsamling i Hovedgård Borgerforening
Torsdag den 4. april kl. 19.00
I Hovedgård Hallen.