Skræntlaug på stikkerne

Skræntlaug på stikkerne
12. 10 2017
Frivillige og Horsens Kommune i fælles kamp for naturskønt område ved Nørrestrand. Af Vibeke Juul.

14 lørdage om året – eller cirka deromkring - kryber nogle af beboerne på Askevej i Horsens i arbejdstøjet for at give den en skalle for det naturskønne område ved Nørrestrand, der foruden at være fredet også er kommunalt.
 Selvom det kan virke op ad bakke, står beboerne gerne i knæhøjt mudder i timevis for at fjerne meterlange skud, der bare kommer igen år efter år.
 De frivillige har organiseret sig med formand og næstformand, og de har selvfølgelig også givet sig selv et navn: Skræntlauget.
 Gevinsten for de frivillige ved at ase og mase med krasbørstigt brombærkrat og livskraftige vildskud fra ahorn, el og pil er masser af frisk luft, motion, en god snak med naboen og så naturligvis muligheden for fortsat at kunne nyde den fantastiske natur med alt, hvad det indebærer af blomster og sommerfugle, himmel og vand.
 Som næstformanden i Skræntlauget Lena Schroll udtrykker det:
 - Jeg kan godt lide at være med i arbejdet, for ud over at få motion og tale med de andre naboer er vi med til at bekæmpe krat i fremmarch og nye træer og sikre, at beboerne her i området - og alle andre - kan nyde de smukke omgivelser.
 Ifølge Frida Franko-Dossar, der er biolog i Horsens Kommune, er de frivilliges indsats uvurderlig. Uden deres indsats ville området nemlig hurtigt gro til.
 - Selvom vi sætter kreaturer på græs, er det ikke nok. Vi kan ganske enkelt ikke holde tilgroningen af de åbne arealer stangen uden jeres indsats. Det skal I bare vide, siger Frida Franko-Dossar til de frivillige, som hun på en smuk og stille oktober eftermiddag har sat stævne på Nørrestrands-stien for lige at gennemgå, hvordan situationen med bevoksningen har udviklet sig, siden arbejdshandskerne var i brug på samme tid sidste år, siger Frida Franko-Dossar.
 Hun får samtidig præciseret de nøjagtige retningslinjer for, hvad beboerne må beskære – og vigtigst måske hvad de skal gå i en stor bue uden om:
 - Det er jo ikke altid, borgerne er helt enige med kommunen om, hvordan området skal holdes i ave, men retningslinjerne for det beskyttede og fredede område kan heldigvis ikke gradbøjes. Området er både omfattet af en landskabsfredning og af naturbeskyttelsesloven, som sætter klare begrænsninger for, hvad der må beskæres, og hvad der skal bestå.
 På denne oktoberdag føler beboerne sig godt klædt på til at gå i gang efter et par timers vandring med kommunal vejledning.
 Nu mangler de bare at planlægge, hvilke lørdage der skal sættes kryds ved i kalenderen til den kommende vinterrydning.

De frivilliges pleje af naturen
Skræntlauget ved Askevej har nu i snart 10 år klippet nye skud af pil, rød-el og brombær. Beboerne mødes på et antal lørdage fra december til slutningen af februar. Området er beskyttet natur og reguleret af en landskabsfredning. Ud fra de retningslinjer bestemmer Horsens Kommune, hvad der må klippes ned, og hvilke dele af bevoksningen der ikke må røres
 Plejen skal først og fremmest gavne naturen, og de landskabelige værdier skal bevares til glæde for alle. Kommunen står til rådighed med ørnenæb og buskryddere. Frivillige, der har lyst til at give en hånd med, kan kontakte projektleder Frida Franko-Dossar, Horsens Kommune på tlf. 76 29 25 11 eller mail ffd@horsens.dk

yesFølg Østbirk Avis Østjydsk Avis på Facebook her!