Søg tilladelse nu og tag kampen op mod sølvmågerne

Hvis mågerne har slået sig ned for at yngle på din ejendom, kan du med tilladelse fra staten gøre en indsats for at jage dem væk igen.
Hvis mågerne har slået sig ned for at yngle på din ejendom, kan du med tilladelse fra staten gøre en indsats for at jage dem væk igen.
Søg tilladelse nu og tag kampen op mod sølvmågerne
12. 03 2019
Mågerne kurtiserer og er i forårshumør. Vil du gerne undgå at få et kuld skrigende mågeunger på dit tag, så er det nu, du skal sætte ind. Du kan frem til den 12. april søge tilladelse til at fjerne reder og æg.

Mågerne er en plage for mange i Horsens midtby. Kommunen har efter byrådets tidligere beslutning intensiveret kampen mod måger siden 2018 og taget forskellige midler i brug for at mindske antallet af sølvmåger. For andet år i træk kan du som grundejer eller erhvervsdrivende i Horsens midtby koble dig på kommunens samlede tilladelse til at regulere mågebestanden.

- Vi har igen i år fået tilladelse fra staten til at regulere sølvmåger i en stor del af midtbyen. Vi opfordrer alle grundejere og alle, der driver virksomhed i midtbyen, til at koble sig på vores tilladelse, hvis de gerne vil kunne regulere sølvmåger på deres ejendomme, siger Ulla Nygård Hansen, som er ingeniør i Horsens Kommune.

På den måde behøver man ikke selv søge en individuel reguleringstilladelse ved staten - hvilket dog også er en mulighed. Det vil fremgå præcist af tilladelsen, hvordan og hvornår man selv må regulere.

- Reguleringsmetoderne er at indsamle æg og reder og oliere æggene, fortæller Ulla Nygård Hansen. - Begge metoder har en rigtig god lokal effekt - men man skal som grundejer eller virksomhedsejer være opmærksom på, at man skal gentage indsatsen mindst hver 14. dag, understreger hun.

Deadline for at melde sig til den samlede tilladelse er 12. april. Så det er nu, du skal ud af fjerene, hvis du vil forebygge larm til sommer, når æggene klækker, ungerne skriger efter føde og de voksne måger bliver mere aggressive. Mågen er et vanedyr, der typisk yngler det samme sted år efter år; så var du generet af mågefamilier på din ejendom sidste sommer, så er det en rigtig god ide at væbne dig med en tilladelse i år.

Hvis du søger en privat tilladelse ved Naturstyrelsen og har jagttegn, kan du også få lov til at skyde sølvmåger på dine egne eller forpagtede arealer uden for byen frem til 15. april.

Det kræver en fælles og vedvarende indsats

Sidste år var første år, kommunen havde fået en samlet reguleringstilladelse, som beboere og virksomheder inden for det afgrænsede midtbyområde kunne få glæde af. Det resulterede i 2018 i at 349 æg, 27 reder og 9 unger blev indberettet fjernet.

Kommunen opfordrer alle byens borgere, virksomheder, bygningsejere og boligselskaber til sammen med kommunen at sætte målrettet ind i kampen mod sølvmåger i Horsens by.

- Vi håber, at rigtig mange vil benytte sig af vores samlede fælles tilladelse. Som kommune bekæmper vi ikke måger på private ejendomme, så vi er nødt til alle at gøre en indsats, hvis vi skal mindske generne fra mågerne i vores by, konstaterer Ulla Nygård Hansen.

En minimering af mågebestanden kræver flere forskellige indsatser. I forsøget på at forebygge gener er det især vigtigt, at redesteder og mængden af smidt madaffald i byen kommer ned på et niveau, hvor det ikke vil være så attraktivt for mågerne at slå sig ned i byen.