Sognepræst Anne Marie Vrang 60 år

Sognepræst ved Vedslet og Ørridslev Kirker, Anne Marie Vrang, fyldte 60 år søndag den 11. august. (Privatfoto)
Sognepræst ved Vedslet og Ørridslev Kirker, Anne Marie Vrang, fyldte 60 år søndag den 11. august. (Privatfoto)
Sognepræst Anne Marie Vrang 60 år
12. 08 2019
Søndag den 11. august fyldte sognepræst ved Ørridslev og Vedslet Kirker, Anne Marie Vrang, 60 år. Fødselsdagen blev markeret med gudstjeneste i Ørridslev Kirke og efterfølgende reception i konfirmandlokalet på Præstevænget i Hovedgård.

”Jeg elsker at synge” – med de ord slog sognepræst Anne Marie Vrang bogstaveligt tonen an, da hun indledte sin prædiken i Ørridslev Kirke på sin 60-års fødselsdag. Med tråde til barndommen, hvor den lille Anne Marie sad på skødet af sin far og de sammen sang danske salmer og sange, og til ungdomstiden i kirkekoret i Sdr. Bjert tog Anne Marie afsæt i talemåden ”hvad man i barndommen nemmer, man ej i alderdommen glemmer”, da hun fra prædikestolen talte om fællessangens betydning, og i forlængelse heraf udtrykte hun, at den største gave, hun kunne ønske sig på denne runde dag, var, at de mange fremmødte sang med af karsken bælg på de salmer, som Anne Marie med omhyggelighed havde valgt til netop denne søndags gudstjeneste.

En hilsen fra menighedsrådene i Vedslet og Ørridslev til dagens fødselar blev det også til – og også her var sangen i centrum. Menighedsrådene havde nemlig i samarbejde med organist og kirkesanger aftalt det således, at det var tonerne af ”I dag er det Anne Maries fødselsdag”, der blev spillet som postludium fra orgelet, mens hele menigheden stemte i med sang – til stor overraskelse for dagens fødselar.

Efter gudstjenesten i Ørridslev Kirke var menighedsrådene fra Vedslet og Ørridslev værter for en fødselsdagsreception i konfirmandstuen på Præstevænget i Hovedgård, hvor der både blev budt på ostebord og fødselsdagskage, mens der blev holdt taler for fødselaren. Blandt talerne var bl.a. provst Annette Bennedsgaard, der var mødt frem for at lykønske Anne Marie, ligesom der også var taler på vegne af menighedsrådene i Voer Herreds Pastorat. Og det var gode ord, der blev sagt – ingen tvivl om, at Anne Marie er meget vellidt, afholdt og påskønnet såvel af sognebørn som af kolleger, hvilket den gode stemning ved både gudstjenesten og ved fødselsdagsreceptionen tydeligt bar præg af.
Tillykke med fødselsdagen, Anne Marie!