Stigende fravær på sprogskoler bør få konsekvenser

Stigende fravær på sprogskoler bør få konsekvenser
21. 12 2017
Debatindlæg af MF Hans Kristian Skibby, Medlem af Retsudvalget for Dansk Folkeparti

Fraværet på landets sprogskoler er ifølge de seneste opgørelser steget drastisk i løbet af 2014-2017. Det er at læse i den nyeste opgørelse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet. Således var hver fjerde elev, 24,9% i gennemsnit fraværende i 2014, men i første halvår af 2017 konstateres at mere end hver tredje, nemlig 35,5% udebliver fra undervisningen i gennemsnit. Det siger sig selv at så store fraværsprocenter er dybt problematiske og vidner om en al for primitiv tilgang til at lære det danske sprog og omkostningerne står jo slet ikke mål med resultaterne når eleverne bliver væk!
Skolernes registreringer gør det ikke muligt at skelne mellem ulovligt og lovligt fravær som f. eks. sygdom, lægebesøg og møder på kommunen. Men man kommer ikke udenom at så stort et fravær vidner om et omfattende pjækkeri. Det er et ufatteligt højt fravær, og derfor bliver vi også nødt til at skride mere konsekvent ind. Vi skal gøre det lettere og hurtigere at trække flygtninge og familiesammenførte i deres ydelser ved ulovligt fravær fra bevilliget undervisning.
I Dansk Folkeparti ønsker vi integrationsindsatsen stoppet - og overtaget af et hjemrejse-initiativ, hvor vi målrettet, land for land, intensiverer arbejdet med at få aftaler på plads med de lande som migranterne kommer fra. Men så længe der bruges midler på sprogundervisning i kommunerne, så skal undervisningen naturligvis følges – og det med en langt højere fremmødeprocent!
I Skive Kommune har man nærmest halveret fraværet til nu 21%, ved at ansætte en sygeplejerske som migranterne personligt skal møde op hos, hvis de vil melde sig syge. Flere af landets kommuner bl.a. Viborg, Favrskov og Norddjurs har kopieret "Skive-modellen", eller overvejer at gøre det. Det virker jo grotesk at landets kommuner nu skal ansætte sygeplejersker til sådanne opgaver, men det illustrerer jo udmærket hvad det er for en opgave det danske samfund er oppe imod.

yesFølg Østbirk Avis Østjydsk Avis på Facebook her!