Stille generalforsamling i Østbirk Borgerforening

Borgerforeningsformand Kurt Hansen overrækker blomster til den nykårede fuglekonge Mette Pedersen i september 2017.
Borgerforeningsformand Kurt Hansen overrækker blomster til den nykårede fuglekonge Mette Pedersen i september 2017.
Stille generalforsamling i Østbirk Borgerforening
21. 02 2018

Der var ikke anledning til postyr da Østbirk Borgerforening afholdte den årlige generalforsamling tirsdag aften i Østbirkhallen.
 Foreningens formand, Kurt Hansen, der iøvrigt med applaus modtog genvalg uden modkandidater senere i dagsordenen, kom i sin beretning ind på forløbet af et behersket aktivt år i Østbirk Borgerforening.
 Henover en nytårskur, en menneskefyldt sankt hans på Peder Skrams Plads og et også velbesøgt julearrangement i samarbejde med menighedsrådet, kunne formanden konstatere tilfredshed med opbakningen.
 Den årlige fugleskydning derimod har det stadigt svært tilslutningsmæssigt, men formanden kunne dog glædeligt konstatere at flere yngre borgere har fundet værdi i deltagelse i den hyggelige eftermiddag i Skyttehuset.
 Formanden gav i sin beretning også udtryk for forventning om at foreningens mangeårige begrænsning på aktiviteter med krav om lokaler kunne skimte lys for enden af tunnellen. Her forventede formanden naturligvis at det igangværende byggeri af Østbirkhallens længe ventede tilbygning også ville give plads til kulturbrede aktiviteter. Helt i overensstemmelse med de gode tiltag om fremtidige mulige aktiviteter som bestyrelsen havde inviteret unge kræfter ombord til forberedende deltagelse i, men frugten heraf havde endnu ikke set dagens lys.
 Torben Pank, som både repræsenterer ØIF og Østbirkhallen, bakkede efterfølgende formanden op med forhåbning om at der fremtidigt kunne etableres et samarbejde flere foreninger imellem om arrangementer i hallens nye lokaler og Peder Stougaard udtrykte forhåbning om en helt ny forening til at tage hånd om bl.a. kulturelle tiltag på Østbirkegnen, når lokaliteterne var på plads.
 Pank roste endvidere Borgerforeningen for initiativet  til festen med Amin Jensen her i januar, der genererede kærkommen økonomi til Østbirkhallens inventar og iøvrigt var en vellykket fest.
 Ulla Olesen og Peder Stougaard fandt genvalg til bestyrelsen og Mette Olesen og Peter Kattrup som aktive suppleanter. Revisorposterne gav genvalg til Julius Sørensen og Bo Lausen, mens Flemming Sandvad takkede ja til suppleantposten for tallene.
 Aftenens dirigent, Jens Glavind, kunne med lidt muntre mindehistorier ikke trække seancen længere og afsluttede generalforsamlingen.
 Udover de nævnte bestyrelsesmedlemmer er Joan Kattrup og Inger Jørgensen valgt til Østbirk Borgerforenings bestyrelse.
 yesFølg Østbirk Avis Østjydsk Avis på Facebook her!