Største optag på Learnmark Gymnasium HHX og HTX nogensinde

Foto: Learnmark Horsens
Foto: Learnmark Horsens
Største optag på Learnmark Gymnasium HHX og HTX nogensinde
08. 03 2019
Netop opgjorte ansøgertal til skolestart august 2019 viser, at 369 unge har søgt ind på Learnmark Gymnasium HHX og HTX. Det er 13 procent flere ansøgere i forhold til samme tidspunkt sidste år, og det højeste antal ansøgere nogensinde.

Hvert tredje år gennemfører Learnmark Gymnasium HHX og HTX en elevtrivselsundersøgelse. Her viser tal fra undersøgelsen i slutningen af 2018, at gymnasieeleverne oplever, at det sociale miljø på skolen er blevet markant bedre siden den seneste undersøgelse i 2015.

Om det er en af årsagerne til, at 13 procent flere unge har søgt om optagelse på Learnmark Gymnasium HHX og HTX i marts 2019 i forhold til samme tidspunkt sidste år, er uvist, men det er ifølge direktør Niels Yde en nærliggende tanke.

”Det er først og fremmest eleverne, der skaber studiemiljøet. Vi kan som skole give dem rammerne, og dem har vi siden elevtrivselsundersøgelsen i 2015 arbejdet målrettet på at gøre bedre. Her har vi blandt andet sat ekstra fokus på vores gymnasietraditioner, og vi har udbudt fritidsaktiviteter, der på tværs af uddannelser samler eleverne om faglige områder, der relaterer sig til det særlige DNA på både HHX og HTX,” fortæller Niels Yde.

Virkelighedsnær undervisning

En del af DNA´et på HHX og HTX er den virkelighedsnære undervisning, hvor eleverne analyserer og udarbejder løsningsforslag til konkrete problemstillinger hos både virksomheder og i samfundet generelt.

”Vores medarbejdere har en stor og vigtig andel i det flotte optag. Det er dem, der hver dag motiverer eleverne og planlægger undervisning, der ud over faglighed også bidrager til elevernes personlige udvikling og dannelse,” understreger direktøren.

Ny studieretning med idræt og bioteknologi

Ifølge de foreløbige ansøgertal starter 238 HHX-elever og 131 HTX-elever på Learnmark Gymnasium den 12. august 2019. Eleverne vælger først deres studieretning i slutningen af deres tre måneders grundforløb, og det er altid spændende, hvordan eleverne fordeler sig mellem studieretningerne.

”Fra næste skoleår udbyder vi for første gang en HTX-studieretning med idræt og bioteknologi som studieretningsfag. Vi er naturligvis spændte på, hvor mange elever der vælger den studieretning, hvor de kombinerer fysisk træning med viden om, hvordan kroppen fungerer, kost og sundhed,” siger Niels Yde.

I alt udbyder Learnmark Gymnasium HHX og HTX 15 studieretninger – otte på HHX og syv på HTX.

Udlandsrejser og iværksættermiljø på tværs af HHX og HTX

I elevtrivselsundersøgelsen fra 2018 giver eleverne også udtryk for fordelene ved, at HHX- og HTX-eleverne er samlet på én adresse. Selvom det er to selvstændige gymnasieuddannelser med hvert deres DNA, er der undervisning og aktiviteter på tværs af uddannelserne, når det giver mening.

”43 elever i 2. g fra HHX og HTX er netop kommet hjem fra en fælles studierejse til New York og Washington D.C., hvor de i løbet af 14 dage har lært hinanden godt at kende på tværs af uddannelserne. I vores iværksættermiljø StartUp mødes eleverne også på tværs af uddannelser, og her profiterer de hver især af hinandens faglighed. HTX-eleverne er fx gode til at udvikle tekniske løsninger, mens HHX-eleverne har viden om blandt andet budgettering, markedsføring og forretningsplaner,” fortsætter Niels Yde.