Stort fokus på udsatte og psykisk sårbare borgere

(Genrefoto)
(Genrefoto)
Stort fokus på udsatte og psykisk sårbare borgere
24. 03 2020
Alle de borgere, Horsens Kommune plejer at give specialvejledning til, får stadig deres ydelse, men det foregår i højere grad på video eller over telefonen.

Virtuel rådgivning og daglig telefonisk kontakt. Det er en anderledes hverdag, mange af os lever med, og det gælder også de særligt udsatte og psykisk sårbare borgere, der bor i kommunen.

Det er f.eks. borgere med et varigt fysisk eller psykisk handicap, udviklingshæmmede eller borgere med en psykisk lidelse, og netop de grupper har kommunen rigtig stort fokus på.

Derfor er der blevet lavet flere forskellige tiltag, der gør, at netop de borgere stadig kan få den hjælp, de har brug for.

- Ud fra en konkret, individuel vurdering er der nogle borgere, der i stedet for de hjemmebesøg, de plejer at få, nu får daglig virtuel rådgivning eller telefonisk kontakt. Og så er der nogle borgere, der stadig får aflagt hjemmebesøg, som de plejer, siger borgmester Peter Sørensen.

Der bliver dog lavet daglige vurderinger blandt alle borgere, hvilket betyder, at hvis det vurderes, at der er en borger, som får brug for hjemmebesøg på dagen, så får de det.

Lukkede væresteder - men andre muligheder

Den nuværende situation, hvor vi forsøger at undgå smittespredning af coronavirus betyder, at de steder, vores særligt sårbare borgere plejer at komme, er lukket.

Det gælder f.eks. Islandsvej Dagcenter, Værestedet Væksthuset og aktivitets- og samværstilbuddet Amalie.

Nogle af medarbejderne fra Islandsvej Dagcenter arbejder nu ude på vores botilbud, hvor de her sørger for aktiviteter med borgerne, mens der hos de borgere, der bor derhjemme, er tæt kontakt på telefonen for hele tiden at følge op på, hvordan det går.

De borgere, der normalt kommer i Væksthuset, har i stedet fået oplyst nummeret på en åben telefonlinje, hvor de kan tale med en af de medarbejdere, de kender. Her er også i nogle tilfælde blevet etableret gåture i det fri to og to.

- Det samarbejde, der er på tværs mellem vores forskellige tilbud, og den fleksibilitet og kreativitet, der har været hos medarbejderne på at finde på gode og tilgængelige løsninger for borgerne, er helt utrolig. Jeg vil gerne give en stor, stor ros til alle vores medarbejdere, der hjælper til for at det her kan lykkes, siger Peter Sørensen.

Han understreger, at det hele tiden vurderes, om nogle borgeres behov ændrer sig, så man hurtigt kan sætte ind, hvis det er tilfældet.