Thora Helene blev årets leder i Østbirk Idrætsforening

Thora Helene Sørensen årets leder i ØIF, sammen foreningens formand Jens Norup Simonsen.
Thora Helene Sørensen årets leder i ØIF, sammen foreningens formand Jens Norup Simonsen.
Thora Helene blev årets leder i Østbirk Idrætsforening
03. 02 2019
Lørdag aften afholdt ØIF deres årlige fest for de frivillige ledere i klubben og som det plejer, udnævner man også årets leder. I år gik æren til Thora Helene Sørensen.

Ordene var mange i den indstilling, der fulgte med lederprisen, bl.a.:

Thora har evnen og viljen til at samarbejde på tværs af udvalg i vores idrætsforening, med bestyrelsen, med Jesper i hallen og med skolen, hvor hun gang på gang udviser stor tålmodighed og tilgår udfordringer og svære samtaler med en positiv indgangsvinkel. Det er tydeligt, at hun også kan lide det gode samarbejde med bestyrelsen og de andre udvalg. Hun har øje for fællesskabet og syn for helheden, og på den måde er hun med til at skabe de bedste rammer for, at både børn, voksne og seniorer får de bedst mulige træningsbetingelser.

Thora har i mere end 5 år siddet i gymnastikudvalget og i de seneste år fungeret som formand. Hun har en evne til at skabe overblik over de opgaver, der skal løses for at få gymnastiksæsonen til at glide bedst muligt. Med drejebøger over tilbagevendende begivenheder, som opvisninger, opstartsmøder, midtvejsmøder m.v., er hun med til at gøre det nemt og tilgængeligt for alle de frivillige, der gerne vil hjælpe.

Med prisen og de flotte ord fulgte diplom, blomster, en mindre pengegave samt en pokal med inskription, som prismodtageren har stående indtil næste år, når en ny frivillig kan gøre sig fortjent til hædersprisen "Året leder".

Prisen blev overrakt af ØIF's formand Jens Norup Simonsen.

Gudrun