Tre Odd Fellow donationer

Tre Odd Fellow donationer
23. 12 2017

Ud fra Odd Fellow Ordenens etiske og humanitære sigte har logen i Skanderborg på det seneste doneret et samlet beløb på kr. 19.000 til forskellige formål.
I forbindelse med ”Knæk Cancer” indsamling skænkede Odd Fellow logen i Skanderborg kr. 5.000 fra midler, der var indsamlet internt blandt logens medlemmer.                                                                                                  
Derudover har Odd Fellow logen i Skanderborg senere ved to arrangementer i ordens-bygningen doneret yderlig to beløb: Et til den lokale afdeling af Diabetesforeningen og et til sognets julehjælp i Skanderborg. 

Diabetesforeningen har været inviteret til at holde et indlæg om det at være bærer af en af de forskellige former for sukkersyge.  Diabetesforeningens formand Winni Pedersen og næstformand Hans H. Simonsen fortalte engageret om at leve et normalt liv med netop den sygdom, som de hver især er ramt af.
Efter foredraget foretog logens overmester Palle Schnack og formand for humanitært udvalg Ingvar Uldall-Jessen en donation på kr. 4.000 til Diabetesforeningen.
Palle Schnack takkede for et interessant og oplysende foredrag og udtrykte en speciel glæde ved at donere lokalt.
Winni Pedersen og Hans H. Simonsen takkede for invitationen og modtagelsen af donationen, og var sikker på, at den vil blive anvendt med omtanke til gavn og glæde for foreningens medlemmer.

Ved den just afholdte julestemning blev overskuddet i forbindelse med årets julekoncert i Skannerup Kirke ubeskåret doneret til sognets julevelgørende arbejde i Skanderborg, der støtter familier, hvor en hjælp virkelig gør en forskel.
Donationen på kr. 10.000 var tilvejebragt ved salg af julekoncertbilletter, et pænt beløb fra logens humanitære udvalg og ikke mindst koncertens aktører, Beredskabs Forbundets Musikkorps, som også i år donerede hele honoraret til formålet.
Selve donationen blev foretaget af overmester Palle Schnack , formanden for julekoncert-udvalget Jens Erik Vium og formanden for det humanitære udvalg Ingvar Uldall-Jessen, som igen i år udtrykte en glæde ved at være med til at sprede juleglæde til betrængte børnefamilier i Skanderborg.
Sognepræst Heidi Torp takkede på vegne af julehjælpen Odd Fellow logen for det flotte resultat og for den gode  tradition med julekoncerten, men samtidig kom hun bl. a. også ind på, at vi  må huske på, at børn også kan have brug for en støtte i hverdagen uden for juletiden mod den stress og angst, som nutidens medie-verden ubevidst kan være med til at skabe. 

Dette års samlede donationer til julehjælp i Skanderborg på over kr. 130.000 plus nogle juletræer har efterfølgende skabt ekstra juleglæde i 99 familier med tilsammen 192 børn.
yesFølg Østbirk Avis Østjydsk Avis på Facebook her!