Udsigt til købmand i Nim

Udsigt til købmand i Nim
04. 02 2018

Onsdag den 31. januar var en dag, der længe var set frem til i Nim Fællesråd.
 Der var indkaldt til stiftende generalforsamling i Nim Burtikstorv ApS, grundstenen for at Nim atter kan rumme det vigtige element for et lokalsamfund, at have en indkøbsmulighed, en købmand.
 Selve generalforsamlingen forløb sædeles gnidningsløst, og i modsætning til det energikrævende store arbejde som Fællesrådet har haft med at sælge anparter for at skaffe de nødvendige 2,7 mill. kr. i egenkapital, kunne aftenen dirigent, Henning Hansen, roligt guide de fremmødte, som fyldte forsamlingshuset til sidste plads, sikkert igennem den formelle del af seancen.
 Således blev arbejdsgruppens beretning, med assistance fra Jesper Arndt Andersen, fremlæggelsen af budgettet, om de rentevilkår man kan se frem på, og diverse valg blot formaliteter og velforberedt overlevering til forsamlingen, som også naturligt havde fået besvaret kritiske spørgsmål i de møder, som var gået forud for aftenens generalforsamling.

17 anparter skal i hus
2.257.500 kroner var indsamlet lokalt, dertil kommer nogle pensionsmiddelindskud, som først lovligt kan indbetales af køberne efter den stiftende generalforsamling, og dermed manglede man på aftenen at sælge 17 anparter eller for 40.000 kroner. Vigtigt, men bestemt også overkommeligt.
 Som Svend Jørgensen redegjorde for kom de første 2 mill. ganske hurtigt, hvorimod de sidste 300.000 var tunge.
 - Nogle har købt mere, nogle har købt hvad de lovede, og nogle lidt mindre.
 - Og nogle har slet ikke indbetalt det lovede - de sidste er slet ikke inviteret i aften, sagde Svend på sin sædvanlige lune jargon.
 Jens Pedersen udtrykte efterfølgende tilfredshed med at man nu kan gå igang med hvad den nyvalgte formand for Nim Butikstorv betegnede som ”det sjove”.
 Med det mente formanden selve byggeprojektet og den endelige indretning, og kom her ind på et lignende Dagrofa projekt i Troldhede ved Videbæk, som minder om Nims kommende butik, og man i Nim måske kan bruge som spejl.
 Salget af anparter vil fortsætte, og kan man nå over 2,7 million vil det naturligt forbedre et noget stramt, men dog realistisk budget, som blev fremlagt på generalforsamlingen. Faktisk er der i vedtægterne åbnet mulighed for at forhøje anpartskapitalen helt frem til den 31. december 2019.
 Et budget som har taget højde for underskud de første ca. 10 år, men også med kassekredittens vilkår og dermed bæredygtig økonomi.

Udfordringerne
Bestyrelsen skal nu med egenkapitalen i ryggen igang med flere opgaver frem mod at byggeriet på Præstevænget kan gå igang. Det nye selskab skal som sådan ikke drive købmandsforretning, men derimod udleje bygningen til den kommende købmand. En kontrakt på en årlig lejeindtægt på 240.000 kr. skal i hus og gerne hurtigt, så købmanden får muligheden for at sætte sit præg på byggeriet.
 Dagrofa går forventeligt heller ikke på kompromis med egenkapitalen på 2,7 mill. kr., forventningerne i Nim Butikstorv overstiger dog dette mål, skinnede det igennem, også efter generalforsamlingen.
 Bestyrelsen i Nim Butikstorv blev uden modkandidater: Jens Pedersen, formand, Svend Jørgensen næstformand, Henning Hansen, direktør, Børge Sørensen, Jesper Arndt Andersen. Jakob Olsen og Hans Jørgen Jensen blev valgt til selskabets suppleanter.