Udvalg tog hul på helhedsplan for Endelave

Udvalget besøgte blandt andet den nyetablerede Byhave, hvor der skal gro frugttræer og sættes borde og bænke op, så den bliver et samlingssted for både endelavitter og turister. Foto: Rikke Schjøtz Jensen.
Udvalget besøgte blandt andet den nyetablerede Byhave, hvor der skal gro frugttræer og sættes borde og bænke op, så den bliver et samlingssted for både endelavitter og turister. Foto: Rikke Schjøtz Jensen.
Udvalg tog hul på helhedsplan for Endelave
27. 06 2018
Udvalget vedrørende udvikling af lokalsamfund besøgte lørdag Endelave for at drøfte muligheder og visioner for øens fremtid

Hvordan skal Endelave fremover udvikle sig? Hvor er udfordringerne, og hvilke styrker byder øen på? Det blev diskuteret lørdag den 23. juni 2018, da Horsens Byråds politiske udvalg, der arbejder med udvikling af lokalsamfundene, tog på heldagstur til Endelave. Besøget er første skridt til at få lavet en helhedsplan for øen.
 Formiddagen blev brugt på en tur rundt på øen, som gav et indblik i, hvad øen byder på af særlige kvaliteter bl.a. havneområdet, den nyetablerede Byhave, Endelave Museum, Lægeurtehaven og Røghuset. Udvalgsmedlemmerne fik også en traktortur rundt på Øvre.
 Indtrykkene derfra blev bragt med til den efterfølgende debat, hvor politikere og endelavitter drøftede, hvad endelavitterne oplever som udfordringer, og hvor de gerne vil præge udviklingen.
 Debatten drejede sig bl.a. om, hvordan konceptet Aktiv Ø-ferie kan udbredes til hele året, hvilket særkende øen gerne vil markedsføre sig på, og hvordan flere turister - og måske tilflyttere - kan tiltrækkes. Endelavitterne fik også fortalt om udfordringer bl.a. med at være erhvervsdrivende på øen og betydningen af hastigheden på færgen og antallet af overfarter.
 - Det var et rigtig fint møde, hvor vi blev mødt af mange ildsjæle, som bragte mange spændende ting i spil. Nu skal vi i fællesskab arbejde videre med, hvad øen og kommunen kan sammen, siger Jørgen Korshøj, som er formand for udvalget vedrørende udvikling af lokalsamfund.

Fem nye med i udvalget
Med på turen var også fire ud af fem nyvalgte medlemmer, som er med i udvalget som repræsentanter for Samby (sammenslutningen af bysamfund i Horsens Kommune), Landsbyrådet og Brædstrup. En af dem var Kjeld Søndergaard, som bor i Voervadsbro og repræsenterer Landsbyrådet.
 Han har bred erfaring med at lave udviklingsplaner og håber at kunne bidrage med sin erfaring i udvalgets arbejde bl.a. med helhedsplanen for Endelave.
 - Jeg håber, at jeg kan være med til at sikre, at deltagerne ser i samme retning og arbejder for den samme vision, for gør man ikke det, vil det efterfølgende arbejde komme til at stritte i forskellige retninger. Det har været fantastisk at opleve så mange engagerede mennesker, der vil præge Endelave - og gerne vil gøre det sammen, siger Kjeld Søndergaard.
 Udover ham er valgt: Lone Skriver fra Samby, hvor hun repræsenterer Sdr. Vissing, Sven Jørgensen fra Samby, hvor han repræsenterer Nim, Børge Jørgensen fra Landsbyrådet, hvor han repræsenterer Vrønding samt Preben Norup fra Brædstrup Lokalråd. De er valgt for en to-årig periode, hvorefter der er valg fra de samme organiseringer igen.
 Heldagsmødet på Endelave følges op til september, hvor der bliver afholdt et åbent borgermøde på øen. Efter planen skal helhedsplanen være klar til at blive politisk vedtaget i efteråret 2019, hvorefter arbejdet med at få den ført ud i livet begynder.