Ulve i Danmark

(Pressefotografi)
(Pressefotografi)
Ulve i Danmark
06. 09 2018
Hvor mange ulve er der i Danmark? Hvorfor kommer ulven til Danmark nu? Er der plads til ulven i det danske landskab?

Disse og mange flere spørgsmål rejser sig, når vi får at vide, at der igen efter mange år er ved at være en ulvebestand her i landet i de mere tyndt befolkede områder. Spørgsmålet deler befolkningen i flere grupperinger, for og imod, og sikkert også en stor gruppe ”ved ikke”.

En gruppe af særligt interesserede har slået sig sammen i ”Ulvetracking Danmark” for i fællesskab at følge udviklingen. De er interesserede i at dokumentere ulvens bevægelsesmønster i Danmark og dermed være i stand til at formidle viden og bidrage til forskning om ulvenes færden. Et par af gruppens medlemmer vil fortælle om den øjeblikkelige situation på Hovedgård Bibliotek onsdag d. 19. september kl. 19. Aftenen er arrangeret af Brugernævnet og biblioteket og der kan købes billetter på www.horsensbibliotek.dk og på kommunens biblioteker.

smiley Følg Østbirk Avis Østjydsk Avis på Facebook