Unge lærer hinanden om karrierevalg

Unge lærer hinanden om karrierevalg
05. 10 2017
Torsdag den 5. oktober mødes 220 skoleelever fra 3 forskellige skoler i Horsens for at udfordre hinanden på deres valg af karriere og blive klogere på deres fremtidige uddannelsesmuligheder.

Det er elever fra 8. årgang på Hovedgaard Skole, Stensballeskolen og Langmarkskolen der mødes til karrierelæringsarrangement i Hovedgård Hallen

Møde med ungdomsuddannelser og erhvervsvirksomheder
Igennem forskellige workshops skal eleverne sammen med repræsentanter for ungdomsuddannelser og erhvervsvirksomheder bli-ver klogere på deres muligheder og udfordres på deres viden om job og uddannelse.

Reflektere over uddannelsesvalg
Det er tredje gang at de tre skoler arbejder sammen om at få deres elever fra 8. årgang til at reflektere over deres valg af uddannelse:
 - Vi vil gerne udfordre eleverne på deres ønske om ungdomsuddannelser, så de får øjnene op for hele paletten af valgmuligheder, og det er en af styrkerne ved at samle flere skoler, så eleverne reflek-terer over deres valg sammen med hinanden på tværs af skolerne, forklarer Christian Christensen, afdelingsleder for udskolingen på Langmarkskolen.
 Det væsentlige for karrierelæringsarrangementet er perspektivskiftet fra afklaring og valg til læring om sig selv, uddannelse og job samt at skabe aktiviteter hvor eleverne får udsyn mod livet – udvider deres perspektiver på uddannelse, udforsker arbejdslivet og ser sig selv i de forskellige situationer

Udforskning af arbejdslivet
Tiltaget er en reaktion på at ca. 23% af alle unge i Danmark ikke gennemfører en ungdomsuddannelse.
 Karrierelæring handler om at betragte elevernes valg af ungdoms-uddannelse som et læringsanliggende. At skabe aktiviteter hvor eleverne får udsyn mod livet – udvider deres perspektiver på ud-dannelse, udforsker arbejdslivet og ser sig selv i de forskellige situ-ationer der relaterer til job og uddannelse.

yesFølg Østbirk Avis Østjydsk Avis på Facebook her!