Valg til menighedsrådet for Kattrup-Tolstrup Sogne

Valg til menighedsrådet for Kattrup-Tolstrup Sogne
23. 07 2020
Vores menighedsråd i sognene har gennem længere tid arbejdet med planlægning af forskellige møder, men bl.a. grundet Corona ‘en har vi måttet skubbe disse til eftersommeren og til efteråret.

Af Niels Anders Lund Svendsen
Formand for menighedsrådet og valgbestyrelsen.

Menigheds- og orienteringsmødet for medlemmer i folkekirken i vores sogne er blevet udsat fra maj må-ned til afholdelse tirsdag d. 18. august. Her vil man kunne høre om arbejdet de sidste 4 år, om økonomien og om de planer menighedsrådet har for den næste periode.

Mange tror, at det måske er et tørt og kedeligt arbejde at sidde i et menighedsråd. Det kan jeg dog af-kræfte. Der er forskellige opgaver at varetage, og man får et godt indblik i folkekirkens økonomi. I en vis udstrækning har man mulighed for at arbejde med opgaver, der særligt interesserer en. Vi har forskellige udvalg. Præstegårdsudvalg, aktivitetsudvalg og vi påtænker at starte et kirkegårdsudvalg. Vi håber på et godt fremmøde d. 18. august kl. 19.30 i konfirmandlokalet på Skovvej 13B i Gedved.

Som inspiration til menighedsrådsvalget midt i september kommer tidligere kirkeminister Mette Bock tirsdag d. 1. september kl. 19.30, hvor hun vil fortælle om sine synspunkter om folkekirken som lokalsam-fundets samlingspunkt. Det bliver ikke kedeligt, for hun formår at få sine synspunkter ud over rampen. Her vil der også blive mulighed for en god debat. Mødet finder sted på Skovvej 13B, konfirmandlokalet, Gedved.

Tirsdag d. 15. september er der valgforsamling, hvor menighedsrådet for de næste 4 år vælges. Her kan man blive foreslået eller foreslå sig selv til sit sogns liste, hvorefter der foretages skriftlig afstemning for hvert sogn. For Kattrup sogn vælges 3 medlemmer og for Tolstrup sogn (Gedved-området) vælges 5 medlemmer. Derudover vælges et antal stedfortrædere.

Kommer der ikke efterfølgende en liste mere, så er disse personer valgt. Nogle nuværende medlemmer stopper ved udgangen af perioden, så der er god brug for interesserede, der vil være med til arbejdet i menighedsrådet. Valgforsamlingen finder sted i konfirmandlokalet på Skovvej 13B i Gedved.

En af de opgaver, der skal varetages i det nye menighedsråd, er udvælgelsen af en sognepræst til Voer Herreds Pastorat med primært arbejdsområde i Kattrup-Tolstrup Sogne. Her vil man som medlem af me-nighedsrådet og Voer Herreds Pastoratsråd få indflydelse på, hvem af ansøgerne, det skal være. Denne opgave bliver der taget fat på, når en ny præstebolig i Gedved står klar.